Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.İslam Gündüz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Klug, W.S, Cummings, M.R, 2000. Concepts of Genetics, Prentice Hall, 8th edition. Gillespie, J.H. 1998. Population Genetics: A Concise Guide, The Johns Hopkins University Press

Dersin İçeriği

Populasyonlar, Gen havuzları ve Gen frekansları; Hardy-Weinberg kuralı, iki aleli lokus, çok aleli lokus, eşey- kromozomu bağlantılı lokuslar, heterozigot frekansı, gen frekanslarını değiştiren faktörler: Seçilim, Mutasyon, Göç, Genetik sürüklenme ve soy içi üreme. Protein ve DNA tabanlı populasyon genetiği verilerinin analizi.

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, öğrencilerin populasyon genetiğinin temel prensiplerini detaylı bir şekilde anlamalarını sağlamaktır. Bu dersi tamamladıktan sona, öğrencilerin aktarım genetiğini anlamaları, genetik kavramları yazma ve uygulama yeteneği göstermeleri ve uygun matematiksek teknikleri kullanarak populasyon genetiği problemleri çözmeleri beklenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Populasyonların genetik yapıları. Populasyon, tür, alel, gentip frekansları, gen havuzu, sabit alel kavramlarını tanımlamak. Mikro-evrim ve makro-evrim arasındaki farkları açıklamak. Populasyon Genetiği.pdf,
2 Gentip ve alel frekanslarının nasıl hesaplandığnı incelemek.
3 The Hardy-Weinberg prensibi ve alel frekanslarının hesaplanması
4 Evrimsel Güçler: Doğal seçilim
5 Evrimsel Güçler: Mutasyon
6 Evrimsel Güçler: Genetik sürüklenme
7 Evrimsel Güçler: Soy içi üreme ve kendileşme
8 Testing Hardy-Weinberg eşitliğinin test edilmesi
9 Wahlund etkisi, Wright's F-istatistik
10 Mid-term exam
11 Moleküler populasyon genetiğine giriş: Nötral moleküler edrim teorisi. Nünkeotit baz değişim modelleri. Nükleotid değişimler üzerine seçilim etkisinin saptanması. Nükleotid değişimler üzerine seçilim örüntüleri. Tajima's D, Fu's FS istatistik.
12 Populasyonların genetik yapılarının analiz edilmesi: Allozyme verileri
13 Populasyonların genetik yapılarının analiz edilmesi: Mikrosatellt verileri
14 Populasyonların genetik yapılarının analiz edilmesi: DNA dizi verileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1161396 Populasyonların genetik yapılarını tanımlayan Hardy-Weinberg teoreminin temeli hakkında genel bir bilgi edinmek
2 1174231 Nesiller arasında genetip ve alel frekanslarında değişimlere neden olan faktörleri öğrenmek
3 1150360 Genotip ve alel frekanslarının nasıl hesaplandığını incelemek
4 1160072 Populasyon genetiği verilerinin nasıl analiz edildiğini öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 1 4 1 3 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1
2 4 4 3 1 4 1 3 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1
3 4 4 3 1 4 1 3 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1
4 4 4 3 1 4 1 3 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr