Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. White, M. J. D. (1973). The chromosomes (6th ed.). London: Chapman and Hall, distributed by Halsted Press, New York. p. 28 2. Sandman K, Reeve JN (2000). "Structure and functional relationships of archaeal and eukaryal histones and nucleosomes". Arch. Microbiol. 173 (3): 165–9 3. De Grouchy J (1987). "Chromosome phylogenies of man, great apes, and Old World monkeys". Genetica 73 (1–2): 37–52 4. Hinnebusch J, Tilly K (1993). "Linear plasmids and chromosomes in bacteria". Mol Microbiol 10 (5): 917–22 5. Kefelioglu,H., Memeli Kromozomları ve Özellikleri Ders Notları, 2013.

Dersin İçeriği

Hücre çekirdeği ve kılıfının özellikleri, kromatinden kromazoma olan değişim, kromozomların morfolojileri, farklı kromozom yapıları, hücre döngüsü ve hücre döngüsünün moleküler kontrolü ile kromozomlarım memeli sistematiğinde kullanım alanları.

Dersin Amacı

Memeli kromozomlarının organizayonunu ve bölümlerinin moleküler temelleri ile görevlerini anlayarak, bu özelliklerin canlılardaki etkilerini ve memeli sistematiğinde kullanım alanlarını öğretmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nucleusun yapısı ve organizasyonu
2 NOR sisteminin yapısı ve özellikleri
3 Nucleus zarının ince yapısı ve madde alış verişini düzenleyen mekanizmalar
4 Hücre bölünmeleri esnasında hücre zarının parçalanıp, yeniden oluşmasına ilişkin teoriler ve moleküler mekanizmaları
5 Nucleolus'un yapısı ve organizasyonu
6 Kromatin materyali, nucleosom'un yapısı ve kromozomun organizasyonu
7 kromozom morfolojisi ( primer boğum, sekonderderboğum, tersiyer boğum, telomerler ve özellikleri)
8 Kinetekorların yapısı, görevleri ve moleküler organizasyonu
9 kromozom çeşitleri (lamba fırçamsı ve politen kromozomlar)
10 Heterokromatın ve Ökromatin bölge analizleri ve özellikleri
11 Hücre döngüsü ve hücre dögüsünün kontrol mekanizmaları
12 Epigenetik mekanizmalar
13 Kromozomların memeli sistematiğinde kullanım alanları
14 Ara sınav
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 15 1
13 Deney 6 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 5 8 40
7 Laboratuvar 5 8 40
10 Tartışma 14 2 28
13 Deney 3 4 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126094 1208871 Çekirdek zarının ve çekirdeğinin yapı ve fonksiyonlarını öğrenir
126095 1211144 Hücre bölünmelerini ve hücre bölünmelerinde hücre zarının davranışını ve bunun moleküler mekanizmasını öğrenir.
126096 1189895 Nucleozom, kromatin materyali ve kromozom arasındaki ilişkiyi kavrayarak, kromozomların yapı ve işlevlerini öğrenir.
126097 1190038 Farklı kromozom çeşitleri ile kromozom bölümlerinin yapı ve fonksiyonlarını öğrenir.
126098 1190800 Hücre bölünmesinin kontrol mekanizmalarını kavrar
126099 1197903 Telomerin yapı ve fonksiyonlarını öğrenir
126105 1182410 Kromozomların memeli sistematiğindeki önemini ve kullanım şekillerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr