Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Arıf Gonulol *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Tanyolaç, J., 1993. Limnoloji (tatlısu Bilimi), Hatiboğlu yayınevi, Ankara. 2- Cirik, S., Cirik, Ş. 1991 . Limnoloji, Ege Üniversitesi Basımevi – İzmir. 3- Goldman, C. R., horne, A. J. 1987 . Limnology, McGraw-Hill International Book Company 4- Dodds, W.K. 2002. Freshwater Ecology: Concepts and Environmental Applications. Academic Press. 569 pp. 5- Lampert, W., Sommer, U., 2007, Limnoecology: The Ecology of lakes and streams, Second Edition, Oxford University Press, 324 pp. 6- McLusky, D. & Elliott, M. 2004. The Estuarine Ecosystem: ecology, threats andmanagement. Third Edition. Oxford University Press, Oxford. 214pp.

Dersin İçeriği

Fitoplanktonun tanım ve yaşama ortamları. Fitoplanktonik organizmaların genel özellikleri. Fitoplanktonik organizmaların morfolojik özellikleri. Fitoplanktonik organizmaların sitolojik özellikleri. Fitoplanktonik organizmaların üreme şekilleri. Fitoplanktonik organizmaların sistematiği. Fitoplanktonun çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılması. Göllerde başlıca fitoplanktonik organizmalar. Akarsularda fitoplanktonun dağılımı. Denizel fitoplanktonik organizmalar. Fitoplanktonda günlük değişimler. Fitoplanktonun mevsimsel değişimi. Fitoplankton kültürü.

Dersin Amacı

Bu derste fitoplanktonun ekosistemdeki öneminin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fitoplanktonun tanım ve yaşama ortamları.,
2 Fitoplanktonik organizmaların genel özellikleri.
3 Fitoplanktonik organizmaların morfolojik özellikleri.
4 Fitoplanktonik organizmaların sitolojik özellikleri.
5 Fitoplanktonik organizmaların üreme şekilleri.
6 Fitoplanktonik organizmaların sistematiği.
7 Fitoplanktonun çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılması.
8 Göllerde başlıca fitoplanktonik organizmalar.
9 Akarsularda fitoplanktonun dağılımı.
10 VİZE
11 Denizel fitoplanktonik organizmalar.
12 Fitoplanktonda günlük değişimler.
13 Fitoplanktonun mevsimsel değişimi.
14 Fitoplankton kültürü.
15 .............................
16 .............................

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 5 8 42
24 Seminer 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
112021 1201455 Fitoplanik organimaları tanır ve sularda fitoplanktonun önemini bilir.
112022 1204697 Fitoplanktona etki eden faktörleri bilir.
112023 1207849 Fitoplanktonu oluşturan başlıca cins ve türleri teşhis eder.
112024 1181896 Fitoplantonla lgili araştırmalara ekip üyesi olarak katılır.
112025 1186710 fitoplanktonla ilgili çevre mevzuatı ve hukuksal kuralları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr