Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Erkan YALÇIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Kılınç, M ve Kutbay HG 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayınları, Ankara,490 sayfa. 2- Walker LR and Moral RD 2003, Primary Succession and Ecosystem Rehabilitation, Cambridge University Press,Edinburgh,429 pp. 3- Bazzaz FA 2000, Plants in Changing Environment, Cambridge University Press,Edinburgh, 320 pp.

Dersin İçeriği

Süksesyon ve Klimaks nedir?,Süksesyon çeşitleri,Primer ve sekonder süksesyon,Primer süksesyonu öğrenmek neden önemlidir?,Tahribat ve Tahribat çeşitleri,Primer süksesyon çeşitleri, Primer süksesyon örnekleri,Sekonder süksesyon,Klimaks Çeşitleri,Süksesyonu araştırma yöntemleri,Vejetasyonda süksesyon ve klimaks,Ekosistemde süksesyon ve klimaks,Biyolojik çeşitlilik, süksesyon ve klimaks ilişkileri, Primer üretim,solunum, süksesyon ve klimaks ilişkisi,Ekosistemlerin rahabilitasyonunda süksesyonun önemi.

Dersin Amacı

Doğada ekosistem ve komünite düzeyinde ortaya çıkan değişimleri anlatmak, doğanın durgun değil dinamik olduğunu vurgulamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süksesyon ve Klimaks nedir?
2 Süksesyon çeşitleri
3 Primer ve sekonder süksesyon
4 Primer süksesyonu öğrenmek neden önemlidir?
5 Tahribat ve Tahribat çeşitleri
6 Primer süksesyon çeşitleri ve örnekleri
7 Sekonder süksesyon
8 Klimaks Çeşitleri
9 Süksesyonu araştırma yöntemleri
10 ARASINAV
11 Vejetasyonda süksesyon ve klimaks
12 Ekosistemde süksesyon ve klimaks, Primer üretim,solunum, süksesyon ve klimaks ilişkisi
13 Ekosistemlerin rahabilitasyonunda süksesyonun önemi
14 Biyolojik çeşitlilik, süksesyon ve klimaks ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
28 Makale Kritik Etme 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 4 1 4
11 Soru-Yanıt 5 2 10
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1172799 Öğrenciler süksesyon ve klimaks terimlerini kavrar.
2 1145976 Çevrenin durağan olmayıp değişken olduğunu anlar.
3 1156181 Süksesyon ve klimaks ile ilgili terminoloji öğrenir ve sıralar.
4 1159083 Dinamik Bitki Ekolojisi'nde çalışma yöntemlerini öğrenir.
5 1164033 Süksesyonun sonucunda vejetasyon ve ekosistemin nasıl değişeceğini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5
2 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5
3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4
4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5
5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr