Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Arif Gönülol, Doç. Dr.Aysun Gümüş *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tait, R.V., 1981, Elements of Marine Ecology: An Introductory Course, Third Edition, Butterworths & Company (Canada) Limited, 356pp. Zaitsev, Y., Mamaev, V., 1997, Biological Diversity in the Black Sea, A study of Change and Decline, United Nations Publications, New York, 208p. Kennish, M.J., 2004, Estuarine research, monitoring, and resource protection CRC Marine Science Series CRC Press: Boca Raton. ISBN 0-8493-1960-9. 297 pp. Castro, P., Huber, M.H., 2003,Marine Biology, Fourth Edition, The McGraw-Hill Companies, 456pp. Lampert, W., Sommer, U., 2007, Limnoecology: The Ecology of lakes and streams, Second Edition, Oxford University Press, 324 pp. McLusky, D. & Elliott, M. 2004. The Estuarine Ecosystem: ecology, threats and management. Third Edition. Oxford University Press, Oxford. 214pp. P.E. O'Sullivan, C.S. Reynolds, 2004, The Lakes Handbook, Volume 1. Limnology and Limnetic Ecology, Blackwell Science Ltd, 699pp. Dodds, W.K. 2002. Freshwater Ecology: Concepts and Environmental Applications. Academic Press. 569 pp.

Dersin İçeriği

Lotik ve Lentik sistemlerde, abiyotik ve biyotik ve etkenlerin tanıtımı. Abiyotik faktörler; suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, sıcaklık, ışık, yoğunluk, tuzluluk, çözünmüş gazlar ve maddeler, pH, basınç. Biyotik faktörler; intra- ve interspesifik ilişkiler, Akuatik Ekosistemde canlı toplulukları ve çeşitlilik. sucul ekosistemde besin ağı, enerji akışı, ekosistem işleyişi, substrat yapısı, bentik-pelajik eşleşme, madde döngüsü, trofi düzeyi.

Dersin Amacı

Tatlısu ve denizel ekosistemleri bileşenleri ile tanıtmak, ekosistem işleyişini örnek olaylar ile açıklamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekosistem tanımı ve çeşitleri.
2 Lotik ekosistemler, oluşumları ve çeşitleri
3 Lentik Ekosistemler, oluşumları ve çeşitleri
4 Abiyotik faktörler (Sıcaklık, Işık, Oksijen, karbondioksit)
5 Abiyotik faktörler (Basınç, tuzluluk, pH, çözünmüş gazlar ve maddeler)
6 Biyotik faktörler; İntraspesifik ilişkiler
7 Biyotik faktörler; İnterspesifik ilişkiler
8 Sucul organizmalarda çeşitlilik
9 Trofik düzey, Ayrıştırıcılar, Üreticiler ve tüketiciler.
10 ARA SINAV
11 Besin ağı. anahtar türler, ayrıştırıcılar, Üreticiler ve tüketiciler.
12 Enerji transferi ve trofi düzeyi
13 Substrat yapısı ve bentik-pelajik eşleşme
14 Akuatik ekosisteme antropojenik etkiler
15 ..........................
16 ....................................

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
24 Seminer 1 37 37
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
36 Rapor 5 8 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1173379 Öğrenci çevresindeki sucul ekosistemleri orjinleri ve yapıları ile tanımlayabilir
2 1187984 Sucul hayatın bileşenlerini açıklayabilir
3 1189025 Sucul organizmaları teşhis edebilir ve sınıflayabilir
4 1193066 Akuatik ekosistemin işleyişini anlayabilir, problemleri farkedebilir ve çözüm yolları önerebilir.
5 1193863 Tatlı su ve denizel ekosistemin farklarını tarif edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
5 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr