Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Emine DIRAMAN, Prof.Dr. Zafer EREN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hücrenin Moleküler Biyolojisi; Bruce Alberts ve ark., 2002. TÜBA

Dersin İçeriği

Hücreye Giriş: Hücrelerin evrensel özellikleri, Genomların çeşitliliği ve yaşam ağacı, ökaryotlarda genetik bilgi. Hücre kimyası ve biyosentez: Hücrenin kimyasal bileşenleri, kataliz ve hücrelerin enerji kullanımı, Hücreler besinlerden nasıl enerji elde eder.Proteinlerin yapıları ve işlevleri, DNA’nın yapısı ve görevleri ve kromatin liflerinde paketlenmesi, kromozomların genel yapısı DNA replikasyon mekanizmaları, DNA onarımı, Genel rekombinasyon. Hücre genomu nasıl okur? : DNA’dan RNA’ya , RNA’dan proteine, RNA dünyası ve yaşamın başlangıcı. Gen ifadesinin denetimi. Hücre zar yapısı, zardan taşıma ilkeleri, taşıyıcı proteinler ve zardan etkin taşıma. Hücre içi kesecikli trafik: Zardan taşınmanın moleküler mekanizması, ER’den golgi aygıtı yoluyla taşıma, Golgi ağından hücre lizozomlara taşınma, plazma zarından hücre içine taşıma(Endositoz), trans golgi ağından hücre dışına taşıma (Ekzositoz), Moleküllerin çekirdek ve sitozol arasındaki taşınması, proteinlerin mitokondriye ve kloroplastlara taşınması, peroksizomlar, endoplazmik retikulum Enerji dönüşümü (mitokondri ve kloroplastlar): Mitokondri, Elektron taşıma zincirleri ve proton pompaları, kloroplastlar ve fotosentez, Elektron taşıma zincirlerinin evrimi Hücre döngüsü ve programlı hücre ölümü, hücre bölünmesinin mekaniği

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrenciye hücrelerin moleküler mekanizmalarını ve çalışma sistemlerini öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücreye Giriş: Hücrelerin evrensel özellikleri,
2 Genomların çeşitliliği ve yaşam ağacı, ökaryotlarda genetik bilgi.
3 Hücre kimyası ve biyosentez: Hücrenin kimyasal bileşenleri, kataliz ve hücrelerin enerji kullanımı, Hücreler besinlerden nasıl enerji elde eder.
4 Proteinlerin yapıları ve işlevleri, DNA’nın yapısı ve görevleri ve kromatin liflerinde paketlenmesi, kromozomların genel yapısı
5 DNA replikasyon mekanizmaları, DNA onarımı,
6 Hücre genomu nasıl okur? : DNA’dan RNA’ya , RNA’dan proteine, RNA dünyası ve yaşamın başlangıcı. Gen ifadesinin denetimi.
7 Hücre zar yapısı, zardan taşıma ilkeleri, taşıyıcı proteinler ve zardan etkin taşıma.
8 Hücre içi kesecikli trafik: Zardan taşınmanın moleküler mekanizması,
9 ER’den golgi aygıtı yoluyla taşıma, Golgi ağından hücre lizozomlara taşınma, plazma zarından hücre içine taşıma(Endositoz), trans golgi ağından hücre dışına taşıma (Ekzositoz),
10 Vize
11 Moleküllerin çekirdek ve sitozol arasındaki taşınması, proteinlerin mitokondriye ve kloroplastlara taşınması, peroksizomlar, endoplazmik retikulum
12 Enerji dönüşümü (mitokondri ve kloroplastlar): Mitokondri, Elektron taşıma zincirleri ve proton pompaları,
13 Kloroplastlar ve fotosentez, Elektron taşıma zincirlerinin evrimi
14 Hücre döngüsü ve programlı hücre ölümü, hücre bölünmesinin mekaniği
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 24 24
2 Final Sınavı 1 34 34
11 Soru-Yanıt 7 5 35
24 Seminer 2 6 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
51 Sözlü Sınav 6 5 30
54 Ev Ödevi 6 5 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1176131 Hücrenin evrensel özelliklerini ve hücrelerde genetik bilginin aktarınımını öğrenir
2 1177196 Hücrenin kimyasal bileşenlerini, hücrelerin enerji kullanımını ve besinlerden nasıl enerji elde ettiklerini öğrenir.
3 1181395 Gen ifadesinin denetimini öğrenir
4 1195230 Hücre zar yapısının moleküler temelini , zardan taşıma ilkelerini, taşıyıcı proteinler ve zardan etkin taşınmayı öğrenir
5 1198878 Hücre içi kesecikli trafiğin moleküler mekanizmasını öğrenir
6 1208509 Enerji dönüşümünü öğrenir
7 1177358 Hücre döngüsü ve programlı hücre ölümünü kavrar
8 1183922 hücre bölünmesinin mekaniğini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr