Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nevzat Şahin *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Microbiology. L.M. Prescott, J.P. Harley, D.A. Klein. McGrow Hill, 2002. 2.Priest, F. and Austin, B. Modern Bacterial Taxonomy. Chapman & Hall, 228 p, 1993 Dergi (IJSEM, Antonie, Archives of Microbiology) yayınları

Dersin İçeriği

Mikrobiyal çeşitlilik. Mikrobiyal habitat çeşitliliği. Mikroorganizmaların farklı habitatlara uyumu ve doğadaki rolleri. Farklı izolasyon metodları. İzolasyonda kullanılan besiyeri çeşitliliği. İzolasyon içim uygun besiyerinin seçimi ve şartlarının hazırlanması, koloni sayım teknikleri, izolatların çizgi ekim ve plak yayma metodu ile saflaştırılması, çoğaltılması ve stoklanması, mikroorganizmaların morfolojik özelliklerinin belirlenmesi ve gruplandırılması. Test organizmalarının ve referans türlerin seçilmesi. Deney setlerinin oluşturulması. Moleküler testler ve Filogenetik analizler. Kemotaksonomik testler ve sistematikteki önemleri. Fenotipik testler. Polifazik taksonomik verilerin değerlendirilmesi. Mikroskobik analizler, hücre, koloni ve spor morfolojisi.

Dersin Amacı

Mikroorganizmaların doğal habitatlarından izole edilmesinde kullanılacak farklı besiyerleri ve özel şartların seçilmesi, hazırlanması ve istenilen türde mikroorganizmaların saf kültürler halinde elde edilmesi, deney setlerinin oluşturulması ve bir araştırma çalışmasının başlatılabilmesi için ekim, inokülasyon ve sonuçların değerlendirilmesi pratiğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyal çeşitlilik
2 Mikrobiyal habitat çeşitliliği
3 Mikroorganizmaların farklı habitatlara uyumu ve doğadaki rolleri.
4 Farklı izolasyon metodları ve izolasyonda kullanılan besiyeri çeşitliliği Farklı izolasyon metodları ve izolasyonda kullanılan besiyeri çeşitliliği
5 İzolasyon için uygun besiyerinin seçimi ve şartlarının hazırlanması İzolasyon için uygun besiyerinin seçimi ve şartlarının hazırlanması
6 Koloni sayım teknikleri ve c.f.u. (kob) hesaplaması Koloni sayım teknikleri ve c.f.u. (kob) hesaplaması
7 İzolatların çizgi ekim ve plak yayma metodu ile saflaştırılması İzolatların çizgi ekim ve plak yayma metodu ile saflaştırılması
8 İzolatların çoğaltılması ve stoklanması İzolatların çoğaltılması ve stoklanması
9 Arasınav
10 Mikroorganizmaların morfolojik özelliklerinin belirlenmesi ve gruplandırılması. Mikroorganizmaların morfolojik özelliklerinin belirlenmesi ve gruplandırılması.
11 Test organizmalarının ve referans türlerin seçilmesi. Deney setlerinin oluşturulması Test organizmalarının ve referans türlerin seçilmesi. Deney setlerinin oluşturulması
12 Moleküler testler ve Filogenetik analizler Moleküler testler ve Filogenetik analizler
13 Kemotaksonomik ve Fenotipik testler ve sistematikteki önemleri. Mikroskobik analizler, hücre, koloni ve spor morfolojisi Kemotaksonomik ve Fenotipik testler ve sistematikteki önemleri. Mikroskobik analizler, hücre, koloni ve spor morfolojisi
14 Polifazik taksonomik verilerin değerlendirilmesi. Polifazik taksonomik verilerin değerlendirilmesi.
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
7 Laboratuvar 10 2 20
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306453 Mikrobiyal izolasyon tekniklerini öğrenir
2 1306454 Mikrobiyal taksonomik terim ve kavramları öğrenir
3 1306455 Mikrobiyal sistematikte fenotipik ve kemotaksonomik karakterleri öğrenir
4 1306456 Mikrobiyal sistematikte moleküler taksonomik yöntemleri öğrenir
5 1306457 Prokaryotik sistematikte polifazik taksonomi kavramını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr