Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Kamil IŞIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Brock Mikrooganizmaların Biyolojisi Madigan-Martinko, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Cumhur Çökmüş , Palme Yayıncılık, Ankara 2010. Fundamental Bacterial Genetics, Trun N and Trempy, Blackwell Publishing, Oxford,2004.

Dersin İçeriği

Protein izolasyonu ve mikrobiyolojik uygulamaları, Elektroforez ve sistematik yorumlar, Nükleik asitler; hedef genler ve bunlara örnekler. Nükleik asit izolasyon yöntemleri, sekanslama ve sekansların analizleri, DNA-DNA hibridizasyonu, Termal denatürasyon derecesine göre DNA-DNA ilişkisinin belirlenmesi, DNA G+C oranının belirlenmesi ve verilerin taksonomide kullanımı, PCR yöntemleri, RAPD-PCR, PCR-RFLP teknikleri ve fragmanları dendogramlara dönüştürülerek mikroorganizmalar arasındaki ilişkilerin açıklanmasında kullanılması

Dersin Amacı

Mikroorganizmalarda genoma ait bilgilerin farklı teknikler ile elde edilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Protein izolasyonu ve mikrobiyolojik uygulamaları
2 Elektroforez ve sistematik yorumlar
3 Nükleik asitler
4 Bakteriyal genomda hedef genler
5 DNA izolasyonu saflaştırma yöntemleri
6 PCR yöntemleri
7 DNA sekanslama ve sekans analizi
8 Termal denatürasyon derecesine göre DNA-DNA ilişkisinin belirlenmesi
9 DNA G+C oranının belirlenmesi
10 Ara Sınav
11 DNA-DNA hibridizasyonu
12 RAPD-PCR, PCR-RFLP teknikleri
13 Verilerin Filogenetik analizleri
14 Genomik Verilerin Polifazik taksonomide kullanılması
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 2 5 10
10 Tartışma 10 5 50
11 Soru-Yanıt 10 5 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1180576 DNA izolasyonu yapar
2 1185035 PCR amplifikasyonu yapar
3 1187991 Sekans sonuçlarını değerlendirir ve filogenetik analizleri yapar
4 1193078 DNA-DNA hibridizasyon tekniğini bilir
5 1179027 Hedef genlere göre uygun primerleri belirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4
2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 3 3 4 4
3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 3 3
4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4
5 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr