Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Aysun Gümüş *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Etudes et Revues Studies and Reviews, The Fisheries Resources of The Mediterranean: Part Two, Black Sea, No: 60, FAO, Rome, 1985 • Environmental Management of Fish Resources in the Black Sea and Their Rational Exploitation, FAO Fisheries Circular, No:909, Rome, 1996 • Black Sea Flood Question; Changes in Coastline, Climate and Human Settlement, Yanko-Hombach V., Gilbert,A.S., Panin, N., Dolukhanov, P. M., Springer, 2007, 971pp. • BSC, 2008. State of the Environment of the Black Sea (2001-2006/7), Edited by Temel OĞUZ, Publications of the Commission on the Protection of the Black Sea against Pollution (BSC), 2008-3, İstanbul, Turkey, 448pp. -All related scientific papers

Dersin İçeriği

Karadeniz’in Jeolojik oluşumu, Karadeniz ekosisteminde İklim, Fiziksel ve Kimyasal Yapı özellikleri, Karadeniz’de biyoçeşitlilik ve faunistik yapı, Ötrofikasyon ve Kirliliğin Karadeniz ekosistemine etkileri, Kıyı Yönetim Stratejileri, Karadeniz çevresi ülkelerle işbirliği

Dersin Amacı

Karadeniz kıyısındaki Üniversitemizin, Hidrobiyoloji anabilim dalında yüksek lisans yapan öğrencilerin bu yakın ve büyük sucul ekosistemi tanımalarını ve her geçen gün değişen çevre şartları ve beliren yeni problemler konusunda güncel bilgi edinmelerini sağlamak,

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 • Karadeniz’in Jeolojik oluşumu
2 • Karadeniz ekosisteminde İklim,
3 • Fiziksel ve Kimyasal Yapı özellikleri
4 • Karadeniz’de biyoçeşitlilik
5 • Faunistik yapı,
6 • Floristik Yapı,
7 • Ötrofikasyon ve Kirliliğin Karadeniz ekosistemine etkileri
8 • Karadeniz’de Pelajik Balıkçılık
9 • Karadeniz’de Demersal Balıkçılık
10 Ara sınav
11 • Karadeniz’de Akuakültür
12 • Balıkçılığın Bentik Ekosisteme Etkileri
13 • Kıyı Yönetim Stratejileri
14 • Karadeniz çevresi ülkelerle işbirliği
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 8 13 104
21 Rapor Sunma 8 10 80

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1166960 Öğrenci Karadeniz Ekosistemini Atlantik Sular sisteminin parçası olarak tanımlar ve ekosistemin bütün bileşenlerini tanır.
2 1164077 Öğrenci Kıyısal ya da açık deniz alanındaki her türlü biyolojik problemi tanımlar ve çözüm için yaklaşımda bulunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5
2 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr