Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Banu EREN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

K. L. Moore, T. V. N. Persaud, Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Çeviri: H. Dalçık, M. Yıldırım. Nobel Tıp Kitapevi, 2013 Sadler, Thomas W. Langman's Medical Embryology. Lippincott Williams & Wilkins, 2011. Güler Ünal (2010). Hayvan Embriyolojisi, Nobel yayın, Ankara

Dersin İçeriği

Embriyolojiye giriş tanımı ve tarihçesi. Üreme hücreleri, Spermatogenez, Oogenez, Döllenme, Gebelik ve segmentasyon, Gastrulasyon, Organogenez. Embriyo dışı oluşumlar. Sinir Sisteminin Gelişimi, Ürogenital Sistemin Gelişimi, Dolaşım Sisteminin Gelişimi, Kas Doku ve İskelet Sisteminin Gelişimi, Sindirim Sisteminin Gelişimi, Solunum Sisteminin Gelişimi

Dersin Amacı

Genel olarak insan embriyosunun gelişim aşamalarını ve bu aşamaların anatomisini öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Embriyolojinin tanımı ve tarihçesi, Genital Organlar ÜREME ŞEKİLLERİ.pptx
2 Döllenme, gebelik, segmentasyon, gastrulasyon
3 Organogenez, mezoderm, ektoderm, endoderm
4 Embriyo dışı oluşumlar, plasenta, göbek bağı
5 Sinir Sisteminin Gelişimi
6 Ürogenital Sistemin Gelişimi,
7 Dolaşım Sisteminin Gelişimi,
8 Kas Doku ve İskelet Sisteminin Gelişimi,
9 Ara sınav
10 Sindirim Sisteminin Gelişimi,
11 Solunum Sisteminin Gelişim
12 Kök hüre nedir, kök hücre kaynakları
13 Embriyolojik uygulamalar
14 Genetik araştırma ve tanı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528451 Embriyolojik gelişimdeki temel olayları anlamak.
2 1528452 İnsan gelişimi ile ilgili konuları anlamak
3 1528453 Döllenme, gebelik, gastrulasyon ve segmentasyonu anlamak
4 1528454 Organogenez Sistemlerin gelişimini anlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74032 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74033 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 74034 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 74035 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 74040 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 74036 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 74037 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 74044 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 74043 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 74045 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 74038 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 74046 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 74039 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 74047 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 74041 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 74049 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 74048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 74042 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr