Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Erkan YALÇIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kırbaş, D. 2017. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği, Nobel Yayınları, Ankara. Tekindağ, F.C. 2015. Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Odak Ofset Matbaacılık, Ankara. Etkili Sunumlar İçin El Kitabı, Tubitak Genel Müdürlüğü.

Dersin İçeriği

Bu dersle ilgili bilimsel araştırma ve bilim ile felsefe arasındaki fark ve temel kavramlar anlatılır. Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılacağı, deney desenleri, bilimsel yöntem, hipotez teori, kanun açıklanacaktır. Bir deney düzeninde bağımlı ve bağımsız değişkenler nasıl belirlendiği açıklanır. Proje nedir, nasıl hazırlanır anlatılır. Örnek proje hazırlığı ile ilgili atölye çalışması yapılır. Araştırma raporunun ne olduğu hangi kısımlardan oluştuğu ve içeriğinin nasıl yazılacağı anlatılır. Araştırma sonuçlarının nasıl sunulacağı ve savunulacağı hakkında etkili sunum yöntemleri anlatılır. Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışlar hakkında bilgi verilir.

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini öğrenmek, Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenmek, Araştırma raporu hazırlamayı öğrenmek, Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önlemektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırma ve eğitimine toplu bakış (Temel Kavramlar) 1 GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR.pptx,
2 Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik ilkeler 2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYINLARDA ETİK İLKELER.pptx,
3 Bilimsel araştırma yöntemleri, Hipotez, kavram, önerme, teori ve kanun 3 BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR.pptx,
4 Bilimsel proje önerisi FBİ 625 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ.pptx,
5 Proje döngüsü yönetimi FBİ 625 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ.pptx,
6 Proje hazırlamasında mantıksal çerçeve yaklaşımının aşamaları Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı.pptx,
7 Proje hazırlamasında mantıksal çerçeve yaklaşımının aşamaları Paydaş Analizi.pptx,
8 Proje hazırlamasında mantıksal çerçeve yaklaşımının aşamaları Hedef Analizi.pptx,
9 Proje hazırlamasında mantıksal çerçeve yaklaşımının aşamaları Planlama Aşaması.pptx,
10 ARASINAV
11 Proje önerisinin yazımındaki hatalar Proje Önerisinin Yazılması.pptx,
12 Bilimsel araştırma modeli, örnekleme VERİ TOPLAMA VE DENEY.pptx,
13 Veri toplama, veri kaynakları, deneysel desenler Veri ve Deney.pptx,
14 Tez yazımı, etkili power point slaytı hazırlama ve sunumu 6. TEZ YAZIMI VE SUNUM.pptx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 9 9
10 Tartışma 5 5 25
11 Soru-Yanıt 10 2 20
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 2 2
19 Beyin Fırtınası 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
34 Okuma 5 5 25
49 Performans 2 2 4
54 Ev Ödevi 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1113863 Öğrenciler bilim ile ilgili temel kavram ve tanımları öğrenir.
2 1113864 Bilimsel yayınlarda etik davranışları öğrenir.
3 1113865 Bilimsel proje önerisinin nasıl yapılması gerektiğini ve önemini anlar.
4 1113866 Bilimsel araştırma sonuçlarının nasıl yazılacağını ve sunulacağını öğrenir.
5 1113867 Bilimsel yöntem ve çalışma metotlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4
2 5 5 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 3 3 5
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr