Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Nevran Eylem GÜNDÜZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Biyolojik kontrol nedir? Biyolojik mücadele ile kimyasal mücadele arasındaki farklılıklar, Biyolojik mücadele yöntemleri, Biyolojik kontrol ajanları ile kontrol, Doğal ürünlerle biyolojik kontrol, Entegre zararlı mücadele, Biyolojik kontrol ajanı olarak parazitoidler, Feromonlar, Biyolojik kontrol ajanı olarak predatörler, Entomopatojenik nematodlar, Türkiye'de yapılmış biyolojik mücadele çalışmalarına ait örnekler, Öğrencilere biyolojik mücadele ile ilgili sunu hazırlatılması ve bunların sunumu, Laboratuvar koşullarında Entomopatojen nematod ve parazitoid türleri kullanılarak zararlı güve türleri ile mücadele çalışması.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere biyolojik control yöntemleri hakkında bazı bilgileri vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik kontrol nedir?
2 Biyolojik mücadele ile kimyasal mücadele arasındaki farklılıklar
3 Biyolojik mücadele yöntemleri
4 Biyolojik kontrol ajanları ile kontrol.
5 Doğal ürünlerle biyolojik kontrol
6 Entegre zararlı mücadele
7 Biyolojik kontrol ajanı olarak parazitoidler
8 Feromonlar
9 Biyolojik kontrol ajanı olarak predatörler
10 Ara sınav
11 Entomopatojenik nematodlar
12 Türkiye'de yapılmış biyolojik mücadele çalışmalarına ait örnekler
13 Öğrencilere biyolojik mücadele ile ilgili sunu hazırlatılması ve bunların sunumu
14 Laboratuvar koşullarında Entomopatojen nematod ve parazitoid türleri kullanılarak zararlı güve türleri ile mücadele çalışması
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 2 2 4
7 Laboratuvar 5 3 15
16 Alan Gezisi 0 0 0
24 Seminer 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 36 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36
54 Ev Ödevi 2 2 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327429 Biyolojik mücadelenin ne anlama geldiğini öğrenir
2 1327425 Biyolojik mücadele ie kimyasal mücadele arasındaki farkları öğrenir
3 1327427 Biyolojik kontrol ajanılarını ve özelliklerini öğrenir
4 1327426 Biyolojik kontrolde feromonların önemini öğrenir
5 1327428 Biyolojik mücadelede Entomopatojenik nematodların önemini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4
2 4 4
3 4 4
4 4 4
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr