Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Emine DIRAMAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Lehninger A L. Principles of Biochemistry, Worth Publishers, USA. -Zubay G. Biochemistry, W.C.Brown Communications Inc.USA -Palmer T., Enzim Bilgisi( Çevirenler: Cengiz S. ve Cengiz M.), Bilimsel veTeknik Yayınları Çeviri Vakfı

Dersin İçeriği

Enzim tanımı, yapısı ve sınıflandırılması; Proteinlerin yapısı, özellikleri; Protein sentezi; Enzim etkisinin özgüllüğü; Monomerik ve oligomerik enzimler; Enzim İnhibisyonu; Aktif bölge yapısının incelenmesi, Enzim katalizinin kimyasal tabiatı; allosterik enzimler, sigmoidal kinetik ve sigmoidal davranışın önemi; Biyolojik materyallerdeki enzimlerin araştırılması; Enzimlerin özütlenmesi ve arıtılması; Enzimatik analizde kullanılan aletli yöntemler; enzimatik analizin tıpta uygulamaları;Enzimlerin endüstrideki kullanımı

Dersin Amacı

Öğrencilere, Enzimin tanımını, yapısını ve sınıflandırılmasını; Protein yapısında olduğunu ve sentezini; Monomerik ve oligomerik enzimleri; Enzim İnhibisyonlarını; Enzimlerin Aktif bölge yapısını; allosterik enzimleri; Enzimlerin özütlenmesini ve arıtılmasını; Enzimatik analizde kullanılan aletli yöntemlerini; enzimatik analizin tıpta ve endüstride kullanımını öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enzim tanımı, yapısı ve sınıflandırılması Enzimler.pdf,
2 Proteinlerin yapısı, özellikleri
3 Protein sentezi
4 Enzim etkisinin özgüllüğü; Monomerik ve oligomerik enzimler
5 Enzim İnhibisyonu
6 Aktif bölge yapısının incelenmesi, Enzim katalizinin kimyasal tabiatı
7 Ara Sınav
8 Allosterik enzimler
9 Sigmoidal kinetik ve sigmoidal davranışın önemi
10 Biyolojik materyallerdeki enzimlerin araştırılması
11 Enzimlerin özütlenmesi ve arıtılması
12 Enzimatik analizde kullanılan aletli yöntemler
13 Enzimatik analizin tıpta uygulamaları
14 Enzimlerin endüstrideki kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
9 Problem Çözümü 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 10 3 30
21 Rapor Sunma 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 2 26
54 Ev Ödevi 13 3 39

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344528 Enzimin tanımı, yapısı ve sınıflandırılmasında bilgi sahibi olmak
2 1344529 Proteinlerin tanımı, yapısı ve sınıflandırılmasında bilgi sahibi olmak
3 1344530 Enzimatik reaksiyonların regülasyonu hakkında bilgi sahibi olmak
4 1344531 Enzimlerin tıpta ve endüstrideki kullanımının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2
3 4 3
4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr