Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nazmi Polat, Prof. Dr. Savaş Yılmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Wootton, RJ., 1990. Ecology of Teleost Fishes. Chapman and Hall. Helfman, GS., Collette, BB., Facey, DE., Bowen, BW., 2011. The Diversity of Fishes-Biology, Evoluation and Ecology. Wiley-Blackwell.

Dersin İçeriği

Balıklar ve Biyotik-Abiyotik çevreleri arasındaki ilişkileri,Suyun yoğunluğu ve basıncı, tuzluluğu, sıcaklığı, ph içeriği, gazlar, su hareketlerine bağlı olarak balıklarda yüzme şekilleri, Balıklarda hayat döngüsü özellikleri, Balık türleri arasındaki biyotik ilişkiler, Balıklarda üreme ve gelişim, Balıklar arasındaki tür içi akrabalık ilişkileri, Populasyon dinamikleri, Türler arasındaki akrabalık ilişkileri , Balık türlerinin diğer türler ile olan ilişkilerinin açıklanması, Yaş ve büyüme, Balıklarda göç özellikleri (Üreme, Beslenme, Kışlama), Balıklarda sistematik özellikler, Taksonomi ve sistematiğin önemi

Dersin Amacı

Balık türlerinin ekolojik özelliklerinin anlatılması,balıklar ve abiyotik-biyotik çevreleri arasındaki karşılıklı ilişkilerin açıklanması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Balıklar ve Biyotik-Abiyotik çevreleri arasındaki ilişkileri
2 Suyun yoğunluğu ve basıncı, tuzluluğu, sıcaklığı, ph içeriği, gazlar
3 su hareketlerine bağlı olarak balıklarda yüzme şekilleri
4 Balıklarda hayat döngüsü özellikleri
5 Balık türleri arasındaki biyotik ilişkiler
6 Balıklarda üreme ve gelişim
7 Balıklar arasındaki tür içi akrabalık ilişkileri
8 Populasyon dinamikleri
9 Türler arasındaki akrabalık ilişkileri
10 Balık türlerinin diğer türler ile olan ilişkilerinin açıklanması
11 Yaş ve büyüme
12 Balıklarda göç özellikleri (Üreme, Beslenme, Kışlama)
13 Balıklarda sistematik özellikler
14 Taksonomi ve sistematiğin önemi
15 VİZE
16 FİNAL

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 7 7
22 Proje Hazırlama 3 10 30
23 Proje Sunma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311423 türler yaşadıkları ortama bağlı olarak birtakım adaptif özellikler sergileyebilirler.
2 1311424 Omurgalı canlıların sistematik yerleri hakkında bilgi sahibi
3 1311425 Suyun yoğunluğu ve basıncı, tuzluluğu, sıcaklığı, ph içeriği, gazlar hakkında bilgi sahibi olurlar
4 1311426 Omurgalı hayvan grupları hakkında kuramsal bilgilere sahip olurlar.
5 1311427 Taksonomi ve sistematiğin önemi hakkında bilgi sahibi olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr