Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Nevran Eylem GÜNDÜZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Principles of Animal Physiology (J.A.Wilson) 2-Phsiology (F.L.Strand) 3-Principles of Physiology( R.M.Berne, M.N.Levy) 4-Animal Physiology (M.Stewart) 5-Communication within Animal Cells (G.J.Barritt) 6. İnsan fizyolojisi (Daniel McLauıghlin-Jonathan Stamford-David White) Çeviri Editörü: Abdurrahman Aktümsek, Nobel yayın dağıtım 7. Anatomi ve Fizyoloji (Abdurrahman Aktümsek)

Dersin İçeriği

Hayvan fizyolojisine giriş, Membran fizyolojisi, Nöronlar, Sinapslar, Kas fizyolojisi, Denge organı ve işitme: Omurgalılarda kulak yapısı, Fotoreseptörler: görme, Mekanoreseptörler ve dokunma duyusu, Kemoreseptörler: Koklama ve tat alma duyuları, Solunum sistemi, Solunum gazlarının (oksijen ve karbondioksit) kan yoluyla taşınması, Refleks faaliyeti, İnsanda sindirim sistemi

Dersin Amacı

Hayvanlardaki farklı fizyolojik olayların esasları hakkında bazı temel bilgileri vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvan fizyolojisine giriş
2 Membran fizyolojisi
3 Nöronlar
4 Sinapslar
5 Kas fizyolojisi
6 Denge organı ve işitme
7 Fotoreseptörler ve görme
8 Mekanoreseptörler ve dokunma duyusu
9 Kemoreseptörler: Koklama ve tat alma duyuları
10 Ara sınav
11 Solunum sistemi
12 Solunum gazlarının (oksijen ve karbondioksit) kan yoluyla taşınması
13 Refleks faaliyeti
14 İnsanda sindirim sistemi
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 36 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36
54 Ev Ödevi 6 2 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327435 Have basic knowledge about the reflexes
2 1327438 Membran fizyolojisini kavrama: membranın yapısı ve kompozisyonu, membran transportu
3 1327433 Kemoreseptörler, mekanoreseptörler ve fotoreseptorlerle duyu almanın genel esaslarını kavrama
4 1327436 Kas fizyolojisinin temel mekanizmasını kavrama
5 1327437 Aktif ventilasyonla gaz değişiminin esaslarını öğrenme
6 1327434 Refleksler hakkındaki temel bilgileri kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 4 4
3 4 4 4
4 4 4 4
5 4 4 4
6 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr