Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nazmi Polat, Prof. Dr. Savaş Yılmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İhtiyoloji (Demir, N., 2009) Balık Sistematiği (Bat ve diğ., 2008)

Dersin İçeriği

Balıkların Sınıflandırılması (Günümüzde yaşayan büyük balık gruplarının genel karakterleri),Kaba dış morfoloji (Vücut biçimi ve bölgeleri, açıklıklar, duyu organları, yüzgeçler),Deri ile ilgili oluşumlar (Derinin yapısı, pullar, renk, deri uzantıları),İskelet sistemi (Zarsı iskelet, İç iskelet), Kas sistemi (Çizgili kaslar, düz kaslar, kalp kası, elektrik organları),Hareket (Pasif Hareket, Aktif hareket), Sindirim sistemi, besin ,sindirim, beslenme ve büyüme, Dolaşım sistemi, Solungaçlar ve solunum ile ilgili oluşumlar, Boşaltım ve osmoregülasyon, üreme, Sinir sistemi, Duyu organları ve duysal algılama, Endokrin sistem, Taksonomi, Ekoloji , Zoocoğrafya

Dersin Amacı

Balıkların biçim ve büyüklükleri oldukça çeşitlidir. Füze biçiminde olanların yanı sıra, uzun, yassı, kısa-küt, küresel vb. gibi çok değişik biçimde olanları da mevcuttur.Balıklar sadece morfolojik özellikleri bakımından değil, fizyoloji, anatomi, davranış bakımından da değişiklikler göstermektedirler.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Balıkların Sınıflandırılması (Günümüzde yaşayan büyük balık gruplarının genel karakterleri)
2 Kaba dış morfoloji (Vücut biçimi ve bölgeleri, açıklıklar, duyu organları, yüzgeçler)
3 Deri ile ilgili oluşumlar (Derinin yapısı, pullar, renk, deri uzantıları)
4 İskelet sistemi (Zarsı iskelet, İç iskelet)
5 Kas sistemi (Çizgili kaslar, düz kaslar, kalp kası, elektrik organları)
6 Hareket (Pasif Hareket, Aktif hareket)
7 Sindirim sistemi, besin ,sindirim, beslenme ve büyüme
8 Dolaşım sistemi
9 Solungaçlar ve solunum ile ilgili oluşumlar
10 Boşaltım ve osmoregülasyon
11 üreme
12 Sinir sistemi
13 Duyu organları ve duysal algılama
14 Endokrin sistem, Taksonomi, Ekoloji , Zoocoğrafya
15 VİZE
16 FİNAL

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311434 Balıkların evulasyon ve filojenisini öğrenirler.
2 1311433 Balık biyolojisi ile ilgili yeterli bilgiye olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr