Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Integrative Plant Anatomy William C.Dıckıson 2000 (Printed in the United States of Amerıca) 2. Plant Anatomy An Applied Approach David F.Cutler Ted Botha anad Dennis Wm.Stewenson Blackwell Publishing 2008) 3. Esau's Plant Anatomy Ray F.Evert 2006 4. Plant Anatomy Esau Katherine 1977 5. Plant Anatomy A.Fahn 1982 6. An Introduction to Plant Structure and Development Charles B. Beck 2010 (Cambridge University Press)

Dersin İçeriği

Bitkisel hücre (sitoplazmik organeller, vakuol ve protoplazmik olmayan yapılar), Hücre çeperi(çeper tabakaları, orta lamel primer ve sekonder çeper, geçitler ve plazmodesmata), Meristemler ( apikal ve lateral meristemler vejetatif sürgün ucu ve kök ucu meristemlerinin yapısı, vasküler kambiyum), Parankima, Koruyucu doku (stoma ve tüyler), Destek doku (Kollenkima ve sklerenkima ,sklerenkimatik lifler ve sklereidler), İletim doku: Ksilem (trake ve trakeid primer ve sekonder ksilem, floem (primer ve sekonder floem) Salgı doku, Kök ve gövdenin primer ve sekonder yapısı, Yaprağın anatomik yapısı, Çiçeğin anatomik yapısı, Meyva ve tohumun anatomik yapısı, nodyum anatomisi ve yapısal adaptasyonlar

Dersin Amacı

Dersin amacı bitkisel hücre, doku ve organların iç yapısının incelenerek bitkisel organizmaların yapısal özelliklerinin detaylı olarak anlaşılmasını, ayrıca çeşitli bitki gruplarının iç yapılarının karşılaştırılmasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkisel hücre (sitoplazmik organeller, vakuol ve protoplazmik olmayan yapılar)
2 Hücre çeperi(çeper tabakaları, orta lamel primer ve sekonder çeper, geçitler ve plazmodesmata)
3 Meristemler ( apikal ve lateral meristemler vejetatif sürgün ucu ve kök ucu meristemlerinin yapısı, vasküler kambiyum)
4 Parankima Koruyucu doku (stoma ve tüyler)
5 Destek doku (Kollenkima ve sklerenkima( sklerenkimatik lifler ve sklereidler)
6 İletim doku: Ksilem (trake ve trakeid primer ve sekonder ksilem, Angiosperm ve Gymnosperm odunu)
7 İletim Doku: Floem (primer ve sekonder floem Angiosperm ve Gymnosperm floemi)
8 Ara sınav
9 Salgı doku
10 Kök: primer ve sekonder kök yapısı
11 Gövdenin anatomik yapısı, nodyum anatomisi
12 Yaprağın anatomik yapısı
13 Çiçek, meyve ve tohumun anatomik yapısı
14 Yapısal adaptasyonlar
15 Final sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
20 Rapor Hazırlama 3 25 75
28 Makale Kritik Etme 3 25 75
54 Ev Ödevi 2 15 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1326898 Bitkisel hücrenin özelliklerini anlamak
2 1326900 Bitkisel dokuların yapısını detaylı olarak kavramak
3 1326899 Bitkisel organların özelliklerini tanımlamak ve anlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 2 3 2 3 4 2 1 3 4 2 1 3 3 2 2
2 5 3 3 2 3 2 3 4 3 1 3 4 3 1 3 4 2 3
3 5 3 3 2 3 2 3 4 3 1 3 4 3 1 3 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr