Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Haydar KARAKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Microbial Physiology, A.G. Moat, J.W. Foster, M.P. Spector. John Wiley & Sons, Inc., 2002 2. Farklı dergilerden derlemeler.

Dersin İçeriği

Bu ders, bakteri hücrelerinin yapı, fonksiyon ve içeriklerini, hücre kısımlarının yapısı ve sentezlenmesini, enerji üretimi ve biyosentez mekanizmalarını, besin sağlama ve hareket, çevresel değişmelere tepki şekilleri, genomik esneklik ve fizyolojik adaptasyon mekanizmalarını içerir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere bakteri hücresinin işlevlerinin nasıl gerçekleştirdiğinin esasları hakkında bilgiler vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakteri hücresinin içeriği.
2 Bakteri hücresinin organizasyonu.
3 Bakteri hücre kısımlarının yapısı ve fonksiyonu.
4 Bakteri hücre kısımlarının sentezi ve montajı.
5 Bakteri hücre duvar yapısı ve fonksiyonu.
6 Biyosentez.
7 Enerji üretimi.
8 Besin bulma.
9 Kemotaksi ve diğer hareket şekilleri.
10 Besinlerin hücreye alma şekilleri.
11 Sıcaklık, basınç ve pH’nın hücrelere ve populasyonlara etkisi.
12 Genetik esneklik ve adaptasyon.
13 Hücresel farklılaşma mekanizmaları.
14 Fizyolojik adaptasyonlar.
15 Final sınavı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 8 2 16
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
21 Rapor Sunma 2 1 2
29 Bireysel Çalışma 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291148 Bakteri hücre bileşenlerinin fonksiyonlarını öğrenir.
2 1291149 Bakteri hücrelerinde madde taşıma ve atık uzaklaştırma mekanizmalarını öğrenir.
3 1291150 Bakterilerin enerji üretimi ve biyosentez mekanizmalarını anlar.
4 1291151 Bakteri hücrelerinin çevresel değişiklikleri nasıl algıladığını ve tepki gösterdiğini tartışabilir.
5 1291152 Bakterilerin genomik esnekliği hakkında yorum yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4
2 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4
3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4
4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4
5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr