Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. .Dr. Aysun Gumus *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Estuarine Marine Research, Monitoring and Resource protection, M.J. Kennish, CRC Pres, USA,320p, 2004 • Limnoecology, W. Lampert and U. Sommer, Oxford University Press, 335p, 2007. • Coastal and Estuarine Risk Assessment, M.C. Newman, M.H. Roberts, R.C. Hale, CRC Press, 365p, 2001. • All related papers

Dersin İçeriği

• Estuarin habitat tanımı • Estuarin bölgelerde fiziksel ve kimyasal hidrolojik parametreler • Estuarin Biyotik komüniteleri: (Bitki ;Bentik flora ve Fitoplankton) ve Hayvan (Zooplankton, Benthic Fauna ve Balıklar) komüniteleri • Estuarin indikatörleri • İnsan etkileri; Ötrofikasyon • Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltaları • Estuarin bölgelerde ekolojik risk değerlendirmesi • Estuarin bölgelerin restorasyonu

Dersin Amacı

Çok özel ekosistemler olan haliç bölgelerindeki bu acısu ekosistemleri bazı canlı türlerinin özel habitatları diadrom ve katadrom türler için hayati geçiş noktaları olması itibariyle hidrobiyoloji alanında çalışma yapan her araştırmacıyı ilgilendirmelidir. Coğrafik olarak birbirine çok yakın iki büyük delta arasında bulunan üniversitemizde bu konuda çalışan araştırmacılara bilgi akışını sağlamak bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 • Estuarin habitat tanımı
2 • Estuarin bölgelerde fiziksel parametreler
3 • Estuarinde kimyasal hidrolojik parametreler
4 • Estuarin Biyotik komüniteleri: (Flora ; Fitoplankton)
5 • Bentik flora
6 • Estuarin Biyotik Komüniteleri: (Fauna; Zooplankton,
7 • Bentik Fauna ve Balıklar
8 • Estuarin indikatörleri
9 • İnsan etkileri; Ötrofikasyon
10 • Arasınav
11 • Kızılırmak Deltası
12 • Yeşilırmak Deltası
13 • Estuarin bölgelerde ekolojik risk değerlendirmesi
14 • Estuarin bölgelerin restorasyonu
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 25 1
14 Gözlem 1 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
14 Gözlem 5 15 75
20 Rapor Hazırlama 5 15 75
21 Rapor Sunma 2 17 34

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309098 Öğrenci nehir ağzı ekosistemlerini tüm bileşenleriyle tanır ve tahlil edebilir.
2 1309099 Ekosistem işleyişindeki problemlere karşı farklı yaklaşımlarla çözüm üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 4 5 5 2 2 5 2 5 4 5 5 5 5
2 5 5 4 5 4 4 5 5 2 2 5 2 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr