Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Tülay Aytaş AKÇİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Khan, M.A. and Weber, D.J., 2006. Ecophysilogy of High Salinity Tolerant Plants, Springer.

Dersin İçeriği

Bu derste, tuzcul ve kurak ortamlarda yayılış gösteren bitkilerin kök, gövde ve yaprak anatomilerinde ne gibi adaptasyonlar gösterdiği incelenecek ve bu anatomik özelliklerin, bitkilerin yaşadıkları ortamlara uyum göstermeleri bakımından ne şekilde etkili oldukları konusunda bilgi sahibi olunacaktır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, tuzcul ve kurak ortamlarda yayılış gösteren bitkilerin anatomisini incelemek ve bu bitkilerin anatomisinde görülebilecek adaptasyon mekanizmalarını öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halofit bitkiler ve özellikleri
2 Halofit bitkilerin kök anatomisi
3 Yüksek tuz ortamlarında yetişen bitkilerin kök anatomilerinde ortaya çıkan farklılıklar
4 Yüksek tuz ortamlarında yetişen bitkilerin gövde anatomilerinde ortaya çıkan farklılıklar
5 Yüksek tuz ortamlarında yetişen bitkilerin yaprak anatomilerinde ortaya çıkan farklılıklar
6 Anatomik adaptasyon mekanizmalarının tuzcul bitki yaşamı için önemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1330633 Halofit ve kserofit bitkileri anatomisi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1330635 Tuzcul ve kurak ortamlarda kök anatomisinde görülebilecek adaptasyon mekanizmaları ve bunların önemi hakkında bilgi sahibi olur.
3 1330641 Tuzcul ve kurak ortamlarda yaşayan bitkilerin gövde anatomisinde görülebilecek adaptasyon mekanizmaları ve bunların önemi hakkında bilgi sahibi olur.
4 1330645 Tuzcul ve kurak ortamlarda yaşayan bitkilerin yaprak anatomisinde görülebilecek adaptasyon mekanizmaları ve bunların önemi hakkında bilgi sahibi olur.
5 1330648 Anatomik özelliklerin bitkilerin tuzcul ve kurak ortamlara uyum mekanizmasındaki önemi hakkında bilgi sahibi olur ve bu konudaki adaptasyonları yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr