Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nazmi POLAT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuru, M. 1999. Omurgalı Hayvanlar. 5. Baskı. Palme Yayıncılık, Ankara. Keeton, W. T., Gould, J.L., 1986. Biological Science, Fourth Edition, W. W. Norton&Company, Newyork, London, 1175 p. Geldiay, R., Balık., 1998. Türkiye Tatlısu Balıkları. E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi No:97, E. Ü. Basımevi, Bornova, İzmir.

Dersin İçeriği

Biyoloji nedir? Biyolojik çalışmalar niçin önemlidir konularının anlatılması, Canlılar alemi ile ilgili genel bilgilerin öğrencilere aktarılarak, biyolojinin temel hatları ile ilgili bilgiler verilmesi, Biyoloji biliminde son yıllarda karşılaşılan gelişmeler ve sorunlar, Biyoteknoloji nedir? Biyoteknolojik çalışmalar niçin önemlidir? Biyoteknolojik çalışmaların incelenmesi ve günlük hayata uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesi, Gelişen yüzyıl içerisinde insan yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan icatlar hakkında yapılan araştırmalar, Bilim adamı kavramı hakkında bilgi verilmesi, Biyolojik çalışma alanlarının tanıtılması

Dersin Amacı

Biyoloji bilimindeki gelişmelerin öğrencilere aktarılması, öğrencilerin doğaya, biyoloji bilimine bakış açılarının değerlendirilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoloji nedir? Biyolojik çalışmalar niçin önemlidir konularının anlatılması 1. HAFTA.pptx,
2 Canlılar alemi ile ilgili genel bilgilerin öğrencilere aktarılarak, biyolojinin temel hatları ile ilgili bilgilerin verilmesi 2. HAFTA.pptx,
3 Biyolojinin ülkemizdeki durumu, gelişmeler ve sorunlar 3. HAFTA.pptx,
4 Biyolojinin ülkemizdeki durumu, gelişmeler ve sorunlar 4. HAFTA.pptx,
5 Dünya üzerindeki en ilginç canlı türlerinin tanıtılması 5. HAFTA.pptx,
6 Biyolojik bilimsel bir çalışma hangi özelliklere sahip olmalıdır? Biyolojik çalışmalara örnekler 6. HAFTA.pptx,
7 Gözlenen ve incelenen biyolojik çalışmaların değerlendirilmesi, elde edilen sonuçların yorumlanması ve bir biyolog gözü ile eksikliklerin tespit edilmesi 7. HAFTA.pptx,
8 Biyolojik Savaş nedir? Biyolojik savaşın tarihçesi ve güncel durumu hakkında bilgi verilmesi 8. HAFTA.pptx,
9 Sınav haftası
10 Biyolojik Savaş nedir? Biyolojik savaşın tarihçesi ve güncel durumu hakkında bilgi verilmesi 10. HAFTA.pptx,
11 Biyolojik Mücadele nedir? Biyolojik mücadelenin tarihçesi ve güncel durumu hakkında bilgi verilmesi 11. HAFTA.pptx,
12 Biyolojik Mücadele nedir? Biyolojik mücadelenin tarihçesi ve güncel durumu hakkında bilgi verilmesi 12. HAFTA.pptx,
13 Biyoteknoloji nedir? Biyoteknolojik çalışmalar niçin önemlidir? 13. HAFTA.pptx,
14 Biyoloji biliminin öğrencilerin gözüyle tartışılması ve değerlendirilmesi 14. HAFTA.pptx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 12 2 24
22 Proje Hazırlama 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 4 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 4 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1340429 Biyoloji nedir, bilimsel bir çalışma nasıl yapılır öğrenirler
2 1340430 Biyoteknoloji hakkında bilgi sahibi olurlar
3 1340431 Biyoloji bilimi ile ilgili son yıllardaki gelişmeleri öğrenirler
4 1340432 Biyoteknolojinin günümüzdeki durumunu değerlendirirler
5 1340433 Biyolojik kavramlar ve canlıların canlılar sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 3 5 4 4 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 2
2 5 3 3 3 5 4 4 5 5 4 3 4 3 3 2 3 2 3
3 5 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3
4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2
5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr