Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Erkan YALÇIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BA Markert, AM Breure and HG Zechmeister, 2003. Bioindicators & Biomonitors Principles, Concepts and Applications, Elseiver, 997 p, London.

Dersin İçeriği

Biyoindikatörler ve biyomonitörler kapsamlı bilgi verir. Böylece, artan ekoloji bilgisi, organizmaların, hücrelerin ve hücre altı bileşiklerinin de ekosistem nitelikleri ve çevresel stresin ekosistemlerin bileşimi ve işleyişi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi için kullanılabileceği anlayışına yol açmıştır. Göstergeler (çevresel) kaliteyi değerlendirmek için değil, aynı zamanda eğilimleri araştırmak için de kullanılabilir; ölçümleri zamanında tekrarlanan sistemleri izleyerek. Ekosistemlerin biyotik ve abiyotik bileşenleri ile ekosistemlerdeki belirli türlerin varlığı ve bolluğu arasında birçok etkileşim vardır.

Dersin Amacı

Bitkiler aleminde çevredeki değişimler karşısında sergilenen değişimlerin biyoizleme ve biyoindikatör olarak nasıl değerlendirileceğini anlatmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanımlar, stratejiler ve ilkeler çevrenin biyoindikasyonu / biyoizlemesi
2 Biyoindikatörler ve çevre stres değerlendirmesi
3 General typology of bioindicators
4 Tür ve popülasyon düzeylerinde biyoindikatör seçimi
5 Bitkiler tarafından otekolojik biyoindikasyon
6 Biyosönozlar ve ekosistemler temelinde biyoindikasyon
7 Biyoindikatör olarak yüksek bitkilerin kullanımı
8 Tuzluluk göstergesi değerleri ve ekolojik gerçeklik
9 Ağır metaller için indikatör değerleri
10 ARASINAV
11 Biyoindikatörler olarak bitki komüniteleri
12 Biyoindikatörlerin genel metabolik bozukluğu olarak görünür morfolojik ve fizyolojik değişiklikler
13 Çevresel bileşikler ve süreçlerdeki değişimlere biyoindikatörlerin kronik olarak maruz kalması
14 Akümülatif biyoindikatörler olarak yüksek bitkiler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 8 2 16
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 4 1 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 10 5 50
54 Ev Ödevi 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329978 Biyomonitör ve biyoindikatör kavramlarını öğrenir.
2 1330028 Çevresel değişkenlerin bitkiler dünyasındaki etkilerini açıklar.
3 1330029 Bitki komünitelerinin biyoindikatör olarak kullanımını anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3
2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr