Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Savaş Yılmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Göksu, MZL.2015. Su Kirliliği, Akademisyen Kitabevi, Ankara 2. Yaramaz, Ö. 1992 . Çevre ve Su kirliliği, Ege Üniversitesi Basımevi – İzmir. 3. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S. 2000 . Çevre Kirliliği, Çevre Biyolojisi, Palme yayıncılık – Ankara.

Dersin İçeriği

Giriş, mevcut suların dağılımı, sularla ilgili bilim dalları, suların kullanım amaçlarına göre sınıflandırılması, su kirliliğinin tanımı ve sınıflandırılması, kirleticiler ve sınıflandırılması, su kirliliğinin saptanmasında kullanılan parametreler, ötrofikasyon, ve bitki kontrol yöntemleri, tarımsal kirlenme, su kirliliğinin canlılar üzerine etkileri, su kirliliğinde yasal durum

Dersin Amacı

Su kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve alınabilecek önlemler hakkında yeterli bilgiyi sunmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Su, Hidrosfer, Su varlığımız,Sularla ilgili bilim dalları ve suların kullanım amacına göre sınıflandırılması
2 Su kirliliğinin tanımı ve sınıflandırılması
3 Kirleticiler, kirleticilerin ve kirletici kaynakların sınıflandırılması
4 Çözünmüş oksijen,karbondioksit,fosfor ve fosfat,azot formları
5 Kirliliğin saptanmasında kullanılan genel tanımlayıcı parametreler
6 Kirliliğin saptanmasında kullanılan özel tanımlayıcı parametreler
7 Mikrobiyolojik kirlenme ve dezenfeksiyon
8 Katı (yüzücü, çözünmüş, çökelebilen ve askıda) ve kolloidal maddeler
9 Ötrofikasyon,red tide ve su ortamlarında bitki kontrol yöntemleri
10 VİZE
11 Tarımsal kirlenme (Pestisidler,Yapay kimyasal gübreler), Petrol kirliliği
12 Bazı sanayilerin atıksuları ve su ürünlerine etkileri,kafes balıkçılığının neden olduğu su kirlenmesi ve önlenmesi için öneriler
13 Su kirliliğinde biyodeneyler,arıtma tesisleri ve yöntemler
14 Su kirliliği ile ilgili kuruluşlar ve su kirliliğinde yasal durum

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 20 1 20
20 Rapor Hazırlama 1 40 40
28 Makale Kritik Etme 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311417 Su Kirliliği ile ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
2 1311418 Su kirliliği ile ilgili gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 1311419 Su kirliliği ile ilgili sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2
3 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr