Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nihat TINKILIÇ, Doç. Dr. Tevfik ÖZEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Tınkılıç, N., “İleri Biyokimya Ders Notları”, 2012 , Samsun. [2] Nelson, D.L., Cox, M.M., “Lehninger Biyokimyanın Temel İlkeleri”, Çev. Ed. Kılıç, Nedret, Palme Yayıncılık, 2005, Ankara. [3] Keha, E., Küfrevioğlu, Ö.İ., “Biyokimya”, Aktif Yayınevi, 2005, Erzurum. [4] Montgomery, R., Conway, T. W., Spector, A., Çeviri Editörü: Altan, N., “Biyokimya”, palme Yayıncılık, Ankara, 2000. [5] Murray, R.K., Granner, D. K., Mayes.,P. A., Podwell, V. W., Çeviri: Dikmen N., Özgönen, T.,”Harper’in Biyokimyası”, Barış Kitapevi,İstanbul, 1998.

Dersin İçeriği

Karbonhidratların biyosentezi, Lipidlerin biyosentezi, Aminoasitlerin biyosentezi, Nükleotidlerin biyosentezi, DNA’ nın kendini eşlemesi ve yazımı, Genetik şifrenin açıklanması ve protein biyosentezi, Genetik kod

Dersin Amacı

Biyokimyadaki bazı ileri düzeydeki konuların öğretilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karbohidratl Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
2 Karbohidratl Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
3 Lipid Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
4 Lipid Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
5 Amino Asit Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
6 Amino Asit Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
7 Nükleotid Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
8 Nükleotid Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
9 Arasınav 2
10 DNA’nın Kendini Eşlemesi ve Yazımı 3 İleri Biyokimya.docx
11 DNA’nın Kendini Eşlemesi ve Yazımı 3 İleri Biyokimya.docx
12 Genetik Şifrenin Açıklanması ve Protein Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
13 Genetik Şifrenin Açıklanması ve Protein Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
14 Genetik Kod 3 İleri Biyokimya.docx
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 25 3 75
10 Tartışma 1 11 11
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464654 Karbohidrat biyosentezi, Karbonhidratların biyosentezi, Lipidlerin biyosentezi, Aminoasitlerin biyosentezi, Nükleotidlerin biyosentezi, DNA’ nın kendini eşlemesi ve yazımı, Genetik şifrenin açıklanması ve protein biyosentezi, Genetik kod
2 1400020 Karbohidrat biyosentezi, Karbonhidratların biyosentezi, Lipidlerin biyosentezi, Aminoasitlerin biyosentezi, Nükleotidlerin biyosentezi, DNA’ nın kendini eşlemesi ve yazımı, Genetik şifrenin açıklanması ve protein biyosentezi, Genetik kod

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr