Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Hasan KOCAOKUTGEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Başer İ, İnanıcı Y. Boyarmadde Kimyası, Marmara Üniversitesi Yayınları 482, 1990 Özcan Y. Tekstil Elyaf ve Boyama Tekniği, İstanbul, 1984 Zollinger H. Colour Chemistry, 2003 Bechtold T, Mussak R. Handbook of Natural Colorants, UK, 2009 Gregory P. High-Technology Applications of Organic Colorants, New York and London Christie R.M. Color Chemistry, UK, 2007

Dersin İçeriği

Boyarmadde, renk ile ilgili genel kavramlar, tekstil lifleri yapıları ve boyarmadde ile etkileşimleri, boyarmaddelerin çeşitli şekilde sınıflandırılmaları, renklendiricilerin ileri teknolojik ürünlerde kullanımları, doğal renklendiriciler, boyarmaddelerin insan sağlığı üzerine etkileri.

Dersin Amacı

Boyarmadde, Boya, Pigment Kimyası’ndaki temel kavramları vermek, renk ve renk ölçümleri hakkında, tekstil elyafı hakkında bilgiler vermek, renklendiricileri değişik açıdan sınıflandırmak ve kullanım yerleri gibi bilgileri düzenli bir şekilde anlatmak, sağlık üzerine olabilecek etkilerini incelemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Genel Bilgiler
2 Renklilik ve Renk Kuramları
3 Renk Analizleri ve Renklerin Ölçülmesi
4 Tekstil Elyafı
5 Renk Haslıkları
6 Boyarmaddelerin Sınıflandırılması
7 Bazı Önemli Boyarmadde Sınıfları
8 Genel Tekrar
9 ARASINAV
10 Renklendiricilerin Yüksek Teknolojide Kullanımları
11 Doğal Renklendiriciler
12 Boyarmaddelerin Sağlık Üzerine Etkileri
13 Boyarmaddelerin Çevre Üzerine Etkileri, Kimyasal Kanunları ve Düzenlemeler
14 Genel Tekrar
15

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
24 Seminer 2 10 20
27 Makale Yazma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1424597 Boyarmadde Kimyası’nda geçen boyarmadde, pigment ve boya gibi genel kavramları bilir ve tanımlar.
2 1425733 Öğrenci doğal, yapay ve yarı yapay tekstil liflerinin kimyasal yapılarını ve renklendirici türleriyle nasıl etkileşebileceğini bilir ve yorumlar.
3 1425865 Öğrenci boyarmaddeleri kimyasal yapılarına, kullanımlarına ve çözünürlüklerine göre sınıflandırmayı bilir ve yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 3 3 4 3 5 4
2 3 3 5 4 4 3 4 5 3 3
3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr