Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Ayşen Ağar *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu [1] Atkins, Fizikokimya, Birinci baskı, Çeviri editörleri: Prof.Dr. Salih Yıldız, Prof.Dr. Hazma Yılmaz, Prof.Dr. Esma Kılıç , 2001 [2] Alberty, Physical Chemistry, Yedinci Baskı, 1987

Dersin İçeriği

İdeal-gerçek gaz ve sıvı karışımlarının termodinamiği, Aktiflik, Aktiflik katsayısı, Termodinamik büyüklüklerin ve sistem özelliklerinin hesaplanması,Gaz-buhar karışımları, Kimyasal reaksiyonlar, İdeal ve gerçek karışımlarda kimyasal denge, Soğutma çevrimleri, Proseslerin termodinamik özellikleri konularının örneklerle öğretilmesi.

Dersin Amacı

İdeal-gerçek gaz ve sıvı karışımlarının termodinamiği, Aktiflik, Aktiflik katsayısı, Termodinamik büyüklüklerin ve sistem özelliklerinin hesaplanması,Gaz-buhar karışımları, Kimyasal reaksiyonlar, İdeal ve gerçek karışımlarda kimyasal denge, Soğutma çevrimleri, Proseslerin termodinamik özellikleri konularının örneklerle öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İdeal gaz ve sıvı karışımlarının termodinamiği
2 Gerçek gaz ve sıvı karışımlarının termodinamiği
3 Aktiflik, Aktiflik katsayısı
4 Termodinamik büyüklüklerin ve sistem özelliklerinin hesaplanması
5 Termodinamik büyüklüklerin ve sistem özelliklerinin hesaplanması
6 Gaz-buhar karışımları
7 Kimyasal reaksiyonlar
8 İdeal ve gerçek karışımlarda kimyasal denge
9 Ara Sınav
10 Güç çevrimleri
11 Soğutma çevrimleri
12 Soğutma çevrimleri
13 Proseslerin termodinamik özellikleri
14 Proseslerin termodinamik özellikleri
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 100 100 1
2 Final Sınavı 100 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1471175 İdeal-gerçek gaz ve sıvı karışımlarının termodinamiği
2 1471176 Aktiflik, Aktiflik katsayısı,
3 1471177 Termodinamik büyüklüklerin ve sistem özelliklerinin hesaplanması
4 1471178 Gaz-buhar Karışımları, Kimyasal reaksiyonlar
5 1471179 İdeal ve gerçek karışımlarda kimyasal denge,
6 1471180 Soğutma çevrimleri,
7 1471181 Proseslerin termodinamik özellikleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
2 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3
3 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4
4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4
5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5
6 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
7 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr