Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Hasan KOCAOKUTGEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kocaokutgen H. Organik Kimya, 3. Baskı, Samsun, 1916 2. Silverstein R.M. Webster F.X. Spectrometric Identification of Organic Compounds, Canada, 1988 3. Williams D.H. Fleming I. Spectroscopic methods in Organic Chemistry, London, 1989 4. Erdik E. Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, Ankara, 1993 5. Gündüz T. İnstrümental Analiz, Ankara, 1988

Dersin İçeriği

Spektroskopi terimleri ve spektroskopik yöntemler, IR, UV-VIS ve tek-iki boyutlu NMR spektroskopik yöntemlerin ve spektrumların incelenmesi, atomik absorpsiyon spektrometrileri ve uygulamalarını öğrenmek

Dersin Amacı

İleri düzey spektroskopik yöntemleri ve AAS tekniklerini öğrenmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spektroskopiye giriş ve genel bilgiler
2 IR spektroskopisi-I
3 IR spektroskopisi-II
4 UV-VIS spektroskopisi-I
5 UV-VIS spektroskopisi-II
6 Tek boyutlu NMR (1H, 13C, DEPT) spektroskopisi-I
7 İki boyutlu NMR (COSY, HETCOR, HMQC) spektroskopisi-I
8 İki boyutlu NMR (COSY, HETCOR, HMQC) spektroskopisi-II
9 Arasınav
10 Kütle spektrometrisi-I
11 Kütle spektrometrisi-II
12 Atomik absorpsiyon spektrometrisi-I
13 Atomik absorpsiyon spektrometrisi-II
14 Dönem sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 5 80 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
54 Ev Ödevi 5 36 180

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1412721 Öğrenci spektroskopik kavramları, teknikleri ve uygulamaları bilir
2 1416306 Öğrenci IR, UV-VIS, tek-çift boyutlu NMR tekniklerini, kütle spektrometrisini ve uygulamalarını bilir
3 1431065 Öğrenci atomik absorpsiyon spektrometrisini ve uygulamalarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4
3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr