Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Halil KÜTÜK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Solvent and Solvent Efects in Organic Chemistry, Chrisian Reichardt, 1988.

Dersin İçeriği

Çözünen-Çözücü Etkileşimleri, Çözücülerin Sınıflandırılması, Homojen Kimyasal Dengenin Durumu Üzerine Çözücü Etkileri, Homojen Kimyasal Reaksiyonların Hızı Üzerine Çözücü Etkileri, Organik Bileşiklerin Absorpsiyon Spektrası Üzerine Çözücü Etkileri, Çözücü Polaritesinin Empirik Parametreleri.

Dersin Amacı

Öğrencilerin çözücü-çözünen etkileşimlerini, UV-Vis., IR ve NMR spektrumlarına etkilerini anlamalarını sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çözünen-Çözücü Etkileşimleri çözücü etkileri (1).pdf
2 Çözünen-Çözücü Etkileşimleri çözücü etkileri (1).pdf
3 Çözücülerin Sınıflandırılması çözücü etkileri (1).pdf
4 Çözücülerin Sınıflandırılması çözücü etkileri (1).pdf
5 Homojen Kimyasal Dengenin Durumu Üzerine Çözücü Etkileri çözücü etkileri (1).pdf
6 Homojen Kimyasal Dengenin Durumu Üzerine Çözücü Etkileri çözücü etkileri (1).pdf
7 Homojen Kimyasal Reaksiyonların Hızı Üzerine Çözücü Etkileri çözücü etkileri (1).pdf
8 Homojen Kimyasal Reaksiyonların Hızı Üzerine Çözücü Etkileri çözücü etkileri (1).pdf
9 ARASINAV
10 Organik Bileşiklerin Absorpsiyon Spektrası Üzerine Çözücü Etkileri çözücü etkileri (1).pdf
11 Organik Bileşiklerin Absorpsiyon Spektrası Üzerine Çözücü Etkileri çözücü etkileri (1).pdf
12 Çözücü Polaritesinin Empirik Parametreleri. çözücü etkileri (1).pdf
13 Çözücü Polaritesinin Empirik Parametreleri. çözücü etkileri (1).pdf
14 Çözücü Polaritesinin Empirik Parametreleri. çözücü etkileri (1).pdf
15 YARIYIL SONU SINAVI
16 YARIYIL SONU SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
52 Quiz için Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1393800 Öğrenciler çözücü-çözünen etkileşimlerini bilir.
2 1394801 Öğrenciler Çözücünün UV-Vis. spektroskopisi üzerine etkisini yorumlayabilir.
3 1405702 Öğrenciler çözücünün IR spektroskopisi üzerine etkisini yorumlayabilir.
4 1384953 Öğrenciler 1H-NMR spektroskopisi üzerine etkisini yorumlayabilir.
5 1395041 Öğrenicler 13C-NMR spektroskopisi üzerine etkisini yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4
2 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3
3 4 4 4 3 3 5 3 4 2 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
5 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr