Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Mustafa MACİT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F. Basolo and R. G. Pearson, Mechanism of Inorganic Reactions, Wiley, 1958; R.A. Henderson, The mechanisms of Reactions at Transition Metal Sites, Oxford, 19; R.B. Jordan, Reaction Mechanisms of Inorganic and Organometallic Systems, Oxford, 1998.

Dersin İçeriği

Giriş, Elektron transfer tepkimeleri (Dış küre, İç küre, yükseltgen katılma tepkimeleri), Yer değiştirme tepkimeleri ( kare piramit, octahedral kompleksler, solvaliz, hidroliz), koordine ligantların tepkimeleri (metal iyonunun polarizasyonu, ligantların hidrolizi, makrosiklik ligantların etkisi), Fotokimyasal tepkimeler (ani ve gecikmiş tepkimeler ve yük transfer tepkimeleri), Kompleksleşme kinetikleri (iç dönüşüm tepkimeleri, termik bozunma tepkimeleri).

Dersin Amacı

Anorganik sistemlerde gerçekleşen tepkimeleri tanımlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgiler, genel inorganik reaksiyon mekanizmaları, kimyasal kinetik, reaksiyon hızı. 1 Hf Genel bilgiler, genel inorganik reaksiyon mekanizmaları, kimyasal kinetik, reaksiyon hızı.do
2 Reaksiyon mekanizmaları, değişik reaksiyonlar ve sınıflandırma 2 Hf Reaksiyon mekanizmaları, değişik reaksiyonlar ve sınıflandırma.docx
3 Tetrahedral bileşiklerin uygun yer değiştirme reaksiyonları, kare düzlem komplekslerin yer değiştirme reaksiyonları 3 Hf Tetrahedral bileşiklerin uygun yer değiştirme reaksiyonları, kare düzlem komplekslerin yer
4 Tetrahedral bileşiklerin uygun yer değiştirme reaksiyonları, kare düzlem komplekslerin yer değiştirme reaksiyonları 4 Hf Tetrahedral bileşiklerin uygun yer değiştirme reaksiyonları, kare düzlem komplekslerin yer
5 oktahedral komplekslerin uygun yer değiştirme reaksiyonları 5 Hf oktahedral komplekslerin uygun yer değiştirme reaksiyonları.docx
6 oktahedral komplekslerin uygun yer değiştirme reaksiyonları 6 Hf Oktahedral komplekslerin uygun yer değiştirme reaksiyonları.docx
7 Sterokimyasal değişim ve steroizomerler 7 Hf Sterokimyasal değişim ve steroizomerler.docx
8 Sterokimyasal değişim ve steroizomerler 8 Hf Sterokimyasal değişim ve steroizomerler.docx
9 Ara sınav
10 Yükseltgenme-indirgenme reaksiyon mekanizmaları, iç küre ve dış küre mekanizması 10 Hf Yükseltgenme-indirgenme reaksiyon mekanizmaları, iç küre ve dış küre mekanizması.docx
11 Yükseltgenme-indirgenme reaksiyon mekanizmaları, iç küre ve dış küre mekanizması 11 Hf Yükseltgenme-indirgenme reaksiyon mekanizmaları, iç küre ve dış küre mekanizması.docx
12 Birleştirme-Ayrılma reaksiyonları. Nükleofilik katılımı. Oksitlenmeye katılmak 12 Hf Birleştirme-Ayrılma reaksiyonları. Nükleofilik katılımı. Oksitlenmeye katılmak.docx
13 Katılma, ayrılma ve indirgenme reaksiyonları 13 Hf Katılma, ayrılma ve indirgenme reaksiyonları.docx
14 Katılma, ayrılma ve indirgenme reaksiyonları 14 Hf Katılma, ayrılma ve indirgenme reaksiyonları.docx
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 3 100 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 1 1 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
54 Ev Ödevi 10 3 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346772 Anorganik Reaksiyon mekanizmaları konusunda geniş, ayrıntılı ve temel bilgi sahibi olur.
2 1346773 Reaksiyon mekanizmalarının sınıflandırmasını bilir.
3 1346774 Kare düzlem, düzgün dört yüzlü ve oktahedral komplekslerde yer değiştirme reaksiyonlarının mekanizmasını bilir
4 1346775 Stereokimyasal değişme ve Stereoizomerler bilir
5 1346776 Yükseltgenme-İndirgenme reaksiyonlarının iç ve dış kürelerdeki yürüyüşünü bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr