Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Müberra ANDAÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Hobart H.Willard, Lynne L.Merritt, John A.Dean, Frank A. Settle, Instrumental Methods of Analysis, 1988 (Wadsworth, Inc) [2] Eugen Scholz „Karl-Fischer-Titration“Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo 1984. [3] Radiometer AnalyticalSAS France 2007.

Dersin İçeriği

Titrasyonun tanımı ve kullanım alanları, Otomatik titrasyon cihazları, Amperometrik, Konduktometrik, Kulometrik, Fotometrik,Potansiyometrik, Termometrik titrasyonlar, Karl Fisher Titrasyonu.

Dersin Amacı

Modern Titrasyon tekniklerinin ve uygulama alanlarının tanıtılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Titrasyonun tanımı ve kullanım alanları
2 Otomatik titrasyon cihazları
3 Cihazların kulanım alanları
4 Amperometrik Titrasyon
5 Konduktometrik Titrasyon
6 Konduktometrik titrasyon uygulamaları
7 Fotometrik titrasyon
8 Kulometrik titrasyon
9 ARASINAV
10 Termometrik titrasyon
11 Potansiyometrik titrasyon
12 Potansiyometrik titrasyon uygulamaları
13 Karl Fisher Titrasyonunda kullanılan çözücüler ve özellikleri
14 Karl Fisher Titrasyonu
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
13 Deney 2 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
13 Deney 2 10 20
20 Rapor Hazırlama 1 50 50
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 42 42
28 Makale Kritik Etme 4 18 72

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
80026 1413197 Öğrenciler, titrasyon ile ilgili bilgilerini genişletebilir
80027 1416615 Titrasyon tekniklerini öğrenerek, tekniklerin avantaj ve dezavantajlarını yorumlayabilir
80028 1418114 Titrasyon sonuçlarının değerlendirilmesini öğrenir
80029 1398451 Tekniklerin uygulama alanlarını öğrenir
80030 1399073 Otomatik titrasyon cihazları hakkında fikir sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
80026 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5
80027 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4
80028 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4
80029 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4
80030 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr