Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Müberra Andaç *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Electrochemical Sensors, Biosensors and their Biomedical Applications Editör: Xueji Zhang,Huangxian Ju,Joseph Wang ISBN:978-0-12-373738-0 2. Principles of Chemical Sensours Editör: Jiří Janata ISBN:0-306-43183-1 3. Electroanalysis Editör: Christopher M. A. Brett, Ana María Oliveira Brett Oxford University Press, Incorporated, 1998

Dersin İçeriği

Elektrokimyasal sensorler: Potansiyometrik kimyasal sensörler, voltametrik kimyasal sensörler; konduktometrik kimyasal sensörler, Fiber-optik kimyasal sensörler; Piezoelektrik sensörler (Quartz Mikro teraziler) Alan etkili iyon seçici elektrotlar, Gaz sensörler; Sensörlerin kullanım alanları ve potansiyel uygulama alanları; Sağlık, kimya, çevre, endüstriyel üretim, güncel toplum hayatında uygulama alanları.

Dersin Amacı

Elektrokimyasal sensörlerin ve uygulama alanlarının kavratılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrokimyasal sensörlerin sınıflandırılması
2 Sensörlerin kullanım alanları
3 Potasiyometrik sensörler
4 Kondüktometrik sensörler
5 Voltametrik sensörler
6 Amperometrik sensörler
7 Fiber-optik kimyasal sensörler
8 Ara sınav
9 Piezoelektrik sensörler
10 Alan etkili iyon seçici elektrotlar
11 Gaz sensörler
12 Sensörlerin uygulama alanları
13 Sağlık alanında uygulamalar
14 Çevre ve endüstriyel uygulamaları
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
13 Deney 4 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 5 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
13 Deney 4 20 80
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1396581 Elektrokimyasal sensörleri ve çeşitlerini öğrenir
2 1381076 Sensörlerin çalışma prensibini öğrenir
3 1400111 Sensörlerin toplum hayatında uygulama alanlarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5
2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr