Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ayşen Alaman Ağar *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Literatürler, tezler

Dersin İçeriği

Giriş, nprmal ve ters mezofazlar arasındaki geçiş,sıvıkristallerin diamagnetik ve optik anizotropi arasındaki ilişki,polimerik sıvı kristallerin moleküler geometrisi ve özellikleri, blok kopolimerlerin mezomorfik özellikleri, sıvı kristaller ve emülsiyonlar,sıvı kristallerin titreşim spektroskopisi, sıvı kristallerin denge teorisi, sıvı kristallerin faz diyagramları, sıvı kristallerin vizkozitesi, sıvı kristallerin araştırma teknikleri

Dersin Amacı

Sıvı kristallerin yapısı hakkında bilgi vermek, faz diyagramlarını, araştırma tekniklerini öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Normal ve ters mezofaz arasındaki geçiş
3 Sıvı kristallerin optik ve diyamagnetik anizotropi arasındaki ilişki
4 Sıvı kristallerin optik ve diyamagnetik anizotropi arasındaki ilişki
5 Polimerik sıvı kristaller, blok kopolimerlerin mezomorfik özellikleri
6 Polimerik sıvı krstaller, blok kopolimerlerin mezomorfik özellikleri
7 Sıvı kristaller ve emülsiyonlar
8 Sıvı kristallerin titreşim spektroskopisi
9 Arasınav
10 Sıvı kristallern faz diyagramları
11 Sıvı kristallerin vizkozitesi
12 Sıvı kristallerin araştırma teknikleri
13 Sıvı kristallerin araştırma teknikleri
14 Sıvı kristallerin araştırma teknikleri
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1403874 Öğrenci sıvı kristallerin yapısını bilir.
2 1403982 Sıvı kristallerin araştırma tekniklerini bilir.
3 1398755 Normal ve ters mezofazı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5
3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr