Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof..Dr.Erbil AĞAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

The Phthalocyanines, Properties and Applications, Vol.I-II-III-IV, 1989, 1991, 1993, 1994

Dersin İçeriği

Makrosiklik bileşikler ve özellikleri, ftalosiyanin Bileşikleri ( Sub, süper, Nafta )ve özellikleri, kullanım alanları, sentezleri, spektroskopik özellikleri, sübstitüe gruplar içeren veya içermeyen ftalosiyanin bileşiklerinin sentezleri ve özellikleri

Dersin Amacı

Makrosiklik bileşikler ve ftalosiyanin bileşiklerinin özelliklerinin ve sentezlerinin öğretilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makrosiklik bileşikler ve özellikleri,
2 Makrosiklik bileşikler ve özellikleri,
3 ftalosiyanin Bileşikleri ve özellikleri,
4 Sub ftalosiyanin Bileşikleri ve özellikleri,kullanım alanları, sentezleri,
5 Süper ftalosiyanin Bileşikleri ve özellikleri, kullanım alanları, sentezleri,
6 Nafta ftalosiyanin Bileşikleri ve özellikleri, kullanım alanları, sentezleri,
7 ftalosiyanin ( Sub, süper, Nafta) Bileşikleri ve özellikleri, kullanım alanları, sentezleri,spektroskopik özellikleri üzerine sübstitüe grupların etkisi,
8 ftalosiyanin ( Sub, süper, Nafta) Bileşikleri ve özellikleri, kullanım alanları, sentezleri, spektroskopik özellikleri üzerine sübstitüe grupların etkisi
9 ARA SINAV
10 ftalosiyanin Bileşikleri ve özellikleri, kullanım alanları, sentezleri, spektroskopik özellikleri,
11 Ssübstitüe gruplar içermeyen ftalosiyanin ( Sub, süper, Nafta) bileşiklerinin Sentezleri ve özellikleri
12 Ssübstitüe gruplar içermeyen ftalosiyanin bileşiklerinin Sentezleri ve özellikleri
13 Ssübstitüe gruplar içeren ftalosiyanin ( Sub, süper, Nafta) bileşiklerinin Sentezleri ve özellikleri
14 Ssübstitüe gruplar içeren ftalosiyanin ( Sub, süper, Nafta) bileşiklerinin Sentezleri ve özellikleri
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566637 Ftalosiyaninler ve polimerleri hakkında bilgi edinir.
2 1566638 Ftalosiyanin sentez yöntemleri hakkında bilgi edinir.
3 1566639 Ftalosiyaninlerin saflaştırılmasında bilgi sahibi olur.
4 1566640 Ftalosiyaninler tasarlar ve moleküller hakkında bilgi kazanır.
5 1566636 İlaç endüstrisinde küllanılan ftalosiyanin molekülleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr