Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nihat Tınkılıç Doç.Dr. Tevfik ÖZEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Parke D. V., The Biochemistry of Foreingn Compounds, Pergamon Press, 1974, New York Güven K., “Biyokimyasal ve Moleküler Toksikoloji”, Diyarbakır, 1999. Vural, N, Toksikoloji, Ankara Üniversitesi Yayınları, 2005

Dersin İçeriği

Toksikoloji ve zehirler hakkında genel bilgi Toksik maddeler ve özellikleri (reaktif oksijen türleri, inorganik tuzlar, hidrokarbonlar ve alkoller, gıda toksinleri, poliaromatik hidrokarbonlar) Toksik maddelerin metabolizmasını etkileyen faktörler Toksik maddelerin organizmadaki etkileri Toksik maddelere karşı koruyucu sistemler Transformasyon reaksiyonları Konjugasyon reaksiyonları Toksik maddelerin metabolizmasını etkileyen enzimlerin inhibisyonu Toksik maddelerin biyokimyasal etkileri Toksik maddelerin fizyolojik etkileri Toksik maddelerin sebep olduğu DNA hasarları ve sonuçları (karsinojen-mutajen ilişkisi)

Dersin Amacı

Bu ders,toksik maddelerin mekanizmaları ve moleküler düzeyde etkileri irdelenecektir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toksikoloji ve zehirler hakkında genel bilgi 3 İleri Toksikoloji.docx
2 Toksik maddeler ve özellikleri (reaktif oksijen türleri, inorganik tuzlar, hidrokarbonlar ve alkoller, gıda toksinleri, poliaromatik hidrokarbonlar) 3 İleri Toksikoloji.docx
3 Toksik maddelerin metabolizmasını etkileyen faktörler 3 İleri Toksikoloji.docx
4 Toksik maddelerin organizmadaki etkileri 3 İleri Toksikoloji.docx
5 Toksik maddelerin organizmadaki etkileri 3 İleri Toksikoloji.docx
6 Toksik maddelere karşı koruyucu sistemler 3 İleri Toksikoloji.docx
7 Toksik maddelere karşı koruyucu sistemler 3 İleri Toksikoloji.docx
8 Transformasyon reaksiyonları 3 İleri Toksikoloji.docx
9 Konjugasyon reaksiyonları 3 İleri Toksikoloji.docx
10 Toksik maddelerin metabolizmasını etkileyen enzimlerin inhibisyonu 3 İleri Toksikoloji.docx
11 Toksik maddelerin biyokimyasal etkileri 3 İleri Toksikoloji.docx
12 Toksik maddelerin biyokimyasal etkileri 3 İleri Toksikoloji.docx
13 Toksik maddelerin fizyolojik etkileri 3 İleri Toksikoloji.docx
14 Toksik maddelerin sebep olduğu DNA hasarları ve sonuçları (karsinojen-mutajen ilişkisi) 3 İleri Toksikoloji.docx
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 25 3 75
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1432649 Toksik bileşikleri öğrenme
2 1434246 Toksik maddelerin canlı sistemlere etkilerini öğrenme
3 1435761 Çevre sağlığına duyarlı olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 4 3 5 4 3 4 3
2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4
3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr