Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Beytullah AFŞİN, Prof. Dr. Ender BİÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. P. Atkins, J. De Paulo, Fizikokimya, Dokuzuncu baskıdan çeviri (E. Kılıç, H. Yılmaz, S. Yıldız), 23. Bölüm, Bilim Yayınevi, Ankara, 2013. 2. Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA, Fizikokimya, Genişletilmiş 12. baskı, Gazi kitabevi, 2017, Ankara. 3. Dr. Cemil ŞENVAR, Fizikokimya Cilt IV: Kimyasal Kinetik ve Makromoleküller, Bölüm 6, Marmara Üniversitesi, 1977, Ankara. 4. G.C. BOND, Heterogeneous Catalysis: Principles and applications, Second edition, Clarendon Press, Oxford, 1987. 5. R.P.H. Gasser, An introduction to chemisorption and catalysis by metals, Clarendon Press, Oxford, 1987.

Dersin İçeriği

Katalizin temel esasları, katalizin tanımı, katalizlenmiş reaksiyonların kinetikleri, katalitik sistemlerin sınıflandırılması, katı katalizörlerin sınıflandırılması, homojen kataliz, heterojen kataliz, heterojen katalizörler, enerji dönüşümünde ve hidrokarbon üretiminde kataliz, asidik katılar üzerindeki reaksiyonlar ve çift fonksiyonlu katalizörler, yükseltgenme katalizi, ağır anorganik kimyasallar endüstrisinde kataliz, atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz.

Dersin Amacı

Katalizin tanımını, temel kavramlarını, katalitik sistemlerin sınıflandırılmasını, katalizlenmiş reaksiyonların kinetiklerini ve katalizörlerin özelliklerini öğretmek, kimya endüstrisinde ve atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz uygulamaları hakkında bilgi vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katalizin temel esasları, katalizin tanımı, katalizlenmiş reaksiyonların kinetikleri, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
2 Katalitik sistemlerin sınıflandırılması, katı katalizörlerin sınıflandırılması, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
3 Homojen kataliz ve özellikleri, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
4 Katalizörlerin özellikleri, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
5 Heterojen kataliz, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
6 Heterojen katalizörler: yapıları, hazırlanması ve kullanımı, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
7 Heterojen katalizörler: yapıları, hazırlanması ve kullanımı, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
8 Enerji dönüşümünde kataliz, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
9 ARASINAV
10 Hidrokarbon üretiminde kataliz, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
11 Asidik katılar üzerindeki reaksiyonlar ve çift fonksiyonlu katalizörler, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
12 Yükseltgenme katalizi : petrokimyasal endüstri, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
13 Ağır anorganik kimyasallar endüstrisinde kataliz, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
14 Atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz. kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 26 2 52
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442570 Öğrenciler katalizin temel kavramlarını tanımlar.
2 1442571 Öğrenciler katalitik sistemlerin sınıflandırılmasını bilir ve açıklar.
3 1442631 Öğrenciler katalizlenmiş reaksiyonların kinetiklerini ve katalizörlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1442635 Öğrenciler kimya endüstrisinde ve atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr