Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Ş. Fatma Aygün *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Principles of Instrumental Analysis, D.A. Skoog, F.J. Holler and T.A. Nieaman, Harcourt Brace & Company, 1998 [2] İnstrumental Analiz, Gazi Kitabevi, 2002 [3] Enstrumental Analiz, A. Yıldız, Ö. Genç, Hacettepe Üniversitesi, 1993 [4] Ayırma Metodları, H. Aydın, Bizim Büro Basımevi, 1999.

Dersin İçeriği

Yüksek basınç sıvı kromatografisi, Süper kritik akışkan kromatografi, Kapiler elektroforez ve kapiler elektrokromatografi, Kromatografik yöntemlerin uygulamaları ( Kolon kromatografisi ile ikili karışımların ayrılması deneyi, Kağıt kromatografisi ile metallerin ayrılması deneyi, İnce tabaka kromatografisi ile bitki pigmentlerinin ayrılması, Gaz kromatografi cihazının çalıştırılması ve bir uygulama, HPLC cihazının çalıştırılması ve bir uygulama.

Dersin Amacı

Kromatografik yöntemlerin teorileri ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 HPLC’ nin kapsamı ve sıvı kromatografide kolon verimliliği, ARASINAV Kapiler elektrokromatografi Gaz kromatografisi cihazının çalıştırılması ve bir uygulama Yüksek basınç sıvı kromatografisinin çalıştırılması ve bir uygulama
2 Sıvı krom. cihazının bölümleri,
3 Numune enjeksiyon sistemleri,
4 Kolonlar ve detektörler,
5 Dağılma kromatografisi,
6 Bağlı- faz kromatografi kolonları ve dağılma kromatografisinin uygulamaları,
7 Süperkritik akışkan kromatografi, Kolon kromatografisi ile ikili karışımların ayrılması deneyi,
8 Süperkritik akışkan kromatografi,
9 Arasınav
10 Süperkritik akışkan kromatografinin diğer kromatografi tipleri ile karşılaştırılması,
11 Kapiler elektroforez, Kağıt kromatografisi ile metalleri ayrılması deneyi,
12 Kapiler elektrokromatografi, İnce tabaka kromatografisi ile bitki pigmentlerinin ayrılması,
13 Kapiler elektrokromatografi, Gaz kromatografi cihazının çalıştırılması ve bir uygulama,
14 HPLC cihazının çalıştırılması ve bir uygulama.
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1394675 Kromatografik yöntemler arasındaki farkları detaylı bir şekilde kavrar ve uygulamasını bilir.
2 1399931 Süperkritik akışkan kromatografisi ile diğer kromatografik yöntemleri karşılaştırabilir.
3 1405348 Kapiler elektroforez ve kapiler elektrokromatografi ile kromatografik yöntemleri karşılaştırabilir.
4 1397611 Kapiler elektroforez ve kapiler elektrokromatografi ile kromatografik yöntemleri karşılaştırabilir.
5 1411720 Gaz kromatografisi ve HPLC cihazlarını çalıştırmayı öğrenir.
6 1414792 Gaz kromatografisi ve HPLC ile elde edilen kromatogramları değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5
2 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4
3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5
4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4
5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5
6 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr