Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- H. Ölmez, H. İçbudak (2012), Kimyasal Yaklaşımla Simetri ve Grup Teoriye Giriş, MKM Yayıncılık. 2- A. Vincent (2001), Molecular Symmetry and Group Theory, 2nd Ed., John Wiley & Sons. 2- F. A. Cotton (1971), Chemical Applications of Group Theory, Wiley Interscience.

Dersin İçeriği

Simetri elemanları ve simetri işlemleri, nokta grupları, karakter tabloları, eşenerjili olmayan gösterimler, matrisler, eşenerjili gösterimler, simetri ve grup teorinin melezleşme, molekül orbitalleri ve moleküler titreşimlere uygulanması

Dersin Amacı

Moleküler Simetri, Grup Teori ve kimyasal uygulamaları hakkında temel bilgilerin edinilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Simetri elemanları ve simetri işlemleri
2 Simetri elemanları ve simetri işlemleri
3 Nokta grupları ve Grup Teoriyr Giriş
4 Simetri Göstermleri ve Karakter Tabloları
5 Simetri Göstermleri ve Karakter Tabloları
6 Matrisler
7 Eşenerjili Gösterimler
8 Kimyasal Bağ ile İlgili Uygulamalar
9 Arasınav
10 Kimyasal Bağ ile İlgili Uygulamalar
11 Kimyasal Bağ ile İlgili Uygulamalar
12 Molekül Hareketleri ile İlgili
13 Molekül Hareketleri ile İlgili
14
15 Yarıyılsonu Sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1408373 Moleküllerin Simetri Özelliklerine Göre Nokta Grubunu Belirler
2 1409533 Karakter Tablolarını Oluştutur ve Açıklar
3 1421850 Simetri ve Grup Teoriyi Kullanarak Moleküllerin Melezleşme Türlerini Bulur
4 1430068 Simetri ve Grup Teoriyi Kullanarak Molekül Orbital Şemalarını Çizer
5 1433723 Simetri ve Grup Teoriyi Kullanarak Molekül Titreşimlerini Belirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr