Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Emine COŞKUN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Kimyacılar için Pratik Hesap, Dr.Okyay Alpaut, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1984. [2] Analitik Kimyacılar İçin İstatistik ve Kemometri, Prof. Dr. James Miller, Dr. Jane Miller, Çevirmen: Prof.Dr. A. Uyanık., 2004. [3] Kimyada Veri Analizi-Uygulamalı İstatistik, Mustafa Cebe, Nobel Akademik Yayıncılık, 2006

Dersin İçeriği

Giriş, sayılar, genel matematik, sayısal hesaplama, denel bulguların sunulması, hataların sonuca etkisi, sonucun yorumu, veri değerlendirmesi, interpolasyon, ekstrapolasyon, doğrusal regresyon, korelasyon

Dersin Amacı

Öğrenci kimyada veri analizinin temel konularını öğrenmelidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Sayılar
3 Genel matematik
4 Sayısal hesaplama
5 Denel bulguların sunulması
6 Hataların sonuca etkisi
7 Sonucun yorumu
8 Veri değerlendirmesi
9 ARASINAV
10 Veri değerlendirmesi
11 İnterpolasyon
12 Ekstrapolasyon
13 Doğrusal regresyon,
14 Korelasyon
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 4 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528986 Öğrenci deneysel bulguların sunulmasını bilir
2 1528987 Öğrenci interpolasyon ve ekstrapolasyon nedir bilir
3 1528988 Öğrenci lineer regresyon ve korelasyon nedir bilir
4 1528984 Öğrenci hata, hata türleri ve hata hesaplarını bilir.
5 1528985 Öğrenci grafik çizerek eğim ve kesim değerlerini bulabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 3 5 4 3 3 3
2 3 2 3 2 3 5 4 3 3 3
3 3 2 3 2 3 5 4 3 3 3
4 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3
5 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr