Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Bekir BATI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Separation Methods in Chemical Analysis, by James M. Miller, John Wiley and Sons, 1975; 2. Preconcentration of Trace Elements, by Yu. A. Zolotov and N.M.Kuz’min, Elsevier,1990; 3. Principals of Instrumental Analysis, by Skoog, Holler and Nieman, Turkish Translation Edts. Prof. Esma Kılıç, Prof. Fitnat Köseoğlu, Assoc. Prof. Hamza Yılmaz

Dersin İçeriği

Ayırma ve kimyasal analizdeki önemi, ayırmanın teorisi, ayırma tekniklerinin sınıflandırılması, Çöktürme ile ayırmalar, Damıtma ile ayırmalar, Ekstraksiyonla ayırmalar, Kromatografi hakkında teorik bilgiler, Gaz ve sıvı kromatografi, İyon değişimi kromatografisi, Süperkritik akışkan kromatografisi ve ekstraksiyonu, Elektroforez, Dersin değerlendirilmesi

Dersin Amacı

Analitik ve preparatif amaçlarla kullanılan ayırma teknikleri ve onların kullanımları hakkında bilgi sahibi kılmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ayırma ve kimyasal analizdeki önemi
2 Ayırmanın teorisi, ayırma tekniklerinin sınıflandırılması
3 Çöktürme ile ayırmalar
4 Damıtma ile ayırmalar
5 Ekstraksiyonla ayırmalar
6 Kromatografi hakkında teorik bilgiler,
7 Kromatografi hakkında teorik bilgiler,
8 Gaz ve sıvı kromatografi
9 Arasınav
10 İyon değişimi kromatografisi
11 Süperkritik akışkan kromatografisi ve ekstraksiyonu
12 Elektroforez ile ayırmalar
13 Elektrolitik ayırmalar.
14 Dersin Değerlendirilmesi
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1601387 Kimyasal analizde ve endüstride ayırmanın amacını ve önemini öğrenir.
2 1601389 Belli analitler için ayırma tekniklerinden hangi/hangilerini kullanacağını bilir.
3 1601385 Ayırma tekniklerini laboratuar ortamında uygulayabilir.
4 1601386 Tez çalışmalarında uygun tekniği seçip, sonuçlarını değerlendirebilir.
5 1601388 Ayırma teknikleri ile ilgili literatür çalışması yaparak, bu bilgilerini sunum halinde aktarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr