Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ömer ANDAÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] A. R., WEST,. ?Basic Solid State Chemistry? John Wiley&Sons, ltd, 1999, West Sussex , England. [2] Anorganik Kimya, Temel Kavramlar, H. Ölmez, V. T. Yılmaz, Epsilon Yayıncılık, 4. Baskı, 2008. [3] Concise Inorganic Chemistry, J. D. Lee, Chapman & Hall, 1991. [4] Inorganic Chemistry, J. E. Huheey, Harper & Row, 1987. [5] Anorganik Kimya, 5. Baskı, S. Özkar, Gazi Kitapevi, 2005. [6] İnorganik Kimya, G. L. Miessler, D. A. Tarr, Çev. N. Karacan, P. Gürkan, Palme Yayıncılık, 2009

Dersin İçeriği

Kimyasal Bağlar, Moleküller-arası bağlar, Çözücüler, kristal yapılar, kristal sınıfları, simetri, toz-xray, tek kristal x-ray

Dersin Amacı

Çözücüler ve moleküller-arası etkileşimler dikkate alınarak Kristallendirme, sentezlenen bileşikleri kristallendirerek saflaştırma, krsital yapıların tayin metotlarını öğrenmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katılar, kristal ve camlar
2 Moleküller-arası etkileşimler,Kristallerdeki bağ kuvvetleri
3 Çözücüler, kristallendirme teknikleri
4 kristallerin fiziksel özellikleri https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/web.sas.upenn.edu/dist/f/266/files/2016/11/Crystal
5 Kristaller ve sensörler
6 kristal yapı belirleme teknikleri
7 Krsital morfoloji Kristal sınıfları
8 Simetri işlemleri, simetri elementleri
9 Arasınav
10 Bravais Hücreleri
11 Simetri elementlerinin birleşimi
12 Uzay grupları, Miller indisleri
13 X-ray eldesi
14 Toz X-ray ve Tek kristal X-ray den kristal yapı tayini
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 2 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 30 1
42 Seminer 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 15 15
24 Seminer 1 25 25
28 Makale Kritik Etme 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 2 25 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1601441 Kristal yapıları tanımlar
2 1601439 Sentezlediği maddeleri kristallendirebilir
3 1601440 Moleküllerarası etkileşimleri bilir
4 1601442 Kristal haldeki malzemeleri karekterize edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 2 2 1 2 1 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr