Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nihat TINKILIÇ, Prof. Dr. Tevfik ÖZEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Holme, D. J., Peck, H., “Analytical Biochemistry”, Longman Group Limited,., New York, 1998. Telefoncu, A., Salkinow, J., Zihnioğlu, F. ve Kılınç, A., “Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler”, Ege Üniversitesi, İzmir, 2000. Güner, S.(Editör)., “Temel Biyokimya Teknikleri ve Uygulamaları”, Meriç Kırtasiye., Trabzon, 2001.

Dersin İçeriği

Analitik Biyokimyanın Genel prensipleri Spektroskopi Tekniklerin Esasları Biyomoleküllerde Spektroskopik Tekniklerin Kullanılması Ayırma Metotlarının Esasları Biyokimyada Kullanılan Ayırma Metotları Biyokimyada Kullanılan Elektroanalitik Metotlar Radyoizotop Teknikler İmmunolojik Teknikler Enzimatik Teknikler Karbohidrat Tayinlerinde Kullanılan Metotları Amino Asitler ve Protein Tayinlerinde Kullanılan Metotlar Lipid Tayininde Kullanılan Metotlar

Dersin Amacı

Temel ve ileri düzey biyokimyasal tekniklerin öğretilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analitik Biyokimyanın Genel prensipleri 3
2 Biyomoleküllerde Spektroskopik Tekniklerin Kullanılması 3
3 Spektroskopi Tekniklerin Esasları 3
4 Ayırma Metotlarının Esasları 3
5 Biyokimyada Kullanılan Ayırma Metotları 3
6 Biyokimyada Kullanılan Ayırma Metotları 3
7 Biyokimyada Kullanılan Elektroanalitik Metotlar 3
8 Radyoizotop Teknikler 3
9 Arasınav 3
10 İmmunolojik Teknikler 3
11 Enzimatik Teknikler 3
12 Karbohidrat Tayinlerinde Kullanılan Metotları 3
13 Amino Asitler ve Protein Tayinlerinde Kullanılan Metotlar 3
14 Lipid Tayininde Kullanılan Metotlar 3
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 25 3 75
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516300 Biyokimyasal teknikleri öğrenme
2 1516303 Biyokimyasal tekniklerin uygulama alanlarını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr