Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ömer ANDAÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- H. Ölmez, V. T. Yılmaz, Anorganik Kimya, 5. Baskı, MKM Yayınları, 2010. 2- W. W. Porterfield, Inorganic Chemistry, Addison-Wesley Publishing Company, 1984. 3- J. E. Huheey, Inorganic Chemistry, Harper and Row Publishers, 1987. 4- D. F. Shriver, P. W. Atkins. C. H. Langford, Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1990.

Dersin İçeriği

Dalga fonksiyonları, koordinasyon bileşiklerinin yapıları, koordinatif bağ teorileri, değerlik bağı teorisi (DBT), kristal alan teorisi (KAT), Jahn-Teller etkisi, molekül orbitalleri teorisi (MOT), ligant alan teorisi (LAT), koordinasyon bileşiklerinin özellikleri, çeşitli koordinasyon bileşiklerinin sentezi, spektroskopik, manyetik ve termik özelliklerinin araştırılması

Dersin Amacı

Koordinasyon bileşiklerinin yapıları, özellikleri, sentezi ve reaksiyonları hakkında ayrıntılı bilgilerin edinilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dalga fonksiyonları
2 Koordinasyon bileşiklerinin yapıları
3 Koordinatif bağ teorileri, değerlik bağı teorisi (DBT)
4 Kristal alan teorisi (KAT)
5 Kristal alan teorisi (KAT)
6 Jahn-Teller etkisi
7 Molekül orbitalleri teorisi (MOT)
8 Molekül orbitalleri teorisi (MOT)
9 Arasınav
10 Molekül orbitalleri teorisi (MOT)
11 Ligant alan teorisi (LAT)
12 Ligant alan teorisi (LAT)
13 Koordinasyon bileşiklerinin sentezi, spektroskopik, manyetik ve termik özelliklerinin araştırılması
14 Koordinasyon bileşiklerinin sentezi, spektroskopik, manyetik ve termik özelliklerinin araştırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 50 1
4 Quiz 2 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
24 Seminer 1 10 1
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
54 Ev Ödevi 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1601409 Koordinasyon bileşiklerini ve genel özelliklerini bilir
2 1601410 Değerlik Bağ Teorisinin esasını bilir
3 1601411 Kristal Alan Teorisinin esasını bilir
4 1601408 Molekül Orbitalleri Teorisinin esasını bilir
5 1601406 Ligant Alan Teorisinin esasını bilir
6 1601407 Koordinasyon bileşiklerinin spektroskopik ve manyetik özelliklerini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 2
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr