Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. A. Nur ONAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Analitik Kimya Temelleri (Fundamentals of Analytical Chemistry, Douglas A. Skoog, Donald West, F. James Holler 7. Baskı çevirisi, editörler: Prof. Dr. Esma Kılıç ve Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu, Bilim Yayıncılık); Enstrümental Analiz İlkeleri (Principles of Instrumental Analysis, Douglas A. Skoog, F. James Holler, Timothy A. Nieman, Saunders College Pub. 5. Baskı çevirisi, editörler: Prof. Dr. Esma Kılıç ve Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu, Prof. Dr. Hamza Yılmaz, Bilim Yayıncılık) ve ilgili yeni literatür.

Dersin İçeriği

Çevre kirliliğinde temel kavramlar, çevre örneklerinin tanıtımı, sorunun tanımlanması, analiz yönteminin seçimi, kaynak araştırması, çevre örneklerinin alınması, çevre örneklerinin laboratuar ön işlemleri, parçalama ve çözme, analitik ayırma, önderiştirme yöntemleri, analiz, sonuçların değerlendirilmesi veri analizi.

Dersin Amacı

Lisansüstü düzeyde çevre kirliliğini tanıtmak ve gerçek örneklerin toplanmasından analizine dek geçen sürecin öğrenimi,kirleticilerin belirlenmesine yönelik analiz yöntemlerinin anlaşılması için bilgi alt yapısı oluşturmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gerçek numune analizleri
2 Karmaşık materyallerin analizinde yöntem seçimi
3 Kaynak araştırması
4 Yeni geliştirilen yöntemin sınanması
5 Laboratuvar ön hazırlıkları
6 Çevre örneklerinin alınması
7 Eser elementlerin ön deriştirilmesi
8 Organik kirleticilerde ön deriştirme yöntemleri
9 ARASINAV
10 Geri alınabilirlik
11 Alt teşhis ve alt tayin sınırı
12 Kalibrasyon İşlemi
13 Çevre çalışmalarında çalışılan örnekler (arazi, arazi körleri)
14 Verilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 14 4 56
24 Seminer 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
113223 1408024 Çevre koruma bilincine sahip olur
113224 1401533 Çevre örneklerinin alınışını bilir
113225 1401579 Çevre örneklerini analize hazırlayabilir
113226 1402290 Çevre analizleri için yöntem geliştirebilir
113227 1403858 Çevre sorunlarında kullanılacak analitik yöntemleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr