Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ahmet Uyanık *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. Uyanık, Analitik Kimyacılar İçin İstatistik ve Kemometri (Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, J.C. Miller, J.N. Miller, sixth Edition, 2009), 353 sayfa, ISBN 978-605-364-377-7, Pegem Akademi, Ankara, 2012.

Dersin İçeriği

Kimya ve Analitik kimyada kullanılan temel istatistiksel yöntemlerin uygulamalı öğretilmesini kapsamaktadır.

Dersin Amacı

Kimya ve Analitik kimyada kullanılan temel istatistiksel yöntemlerin uygulamalı öğretilmesini kapsamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1- Analitik sorunların irdelenmesi
2 2- Kantitatif analizde Hatalar ve hata Çeşitleri
3 3- Sistematik hataların İncelenmesi, istatistiksel hesaplamalarda hesap makineleri ve bilgisayarlar
4 4- Ortalama, standart sapmanın hesaplanması, tekrarlanmış ölçümlerin dağılımı, Log-normal dağılım
5 5- O büyük örnekler için ortalamanın güvenirlik sınırları, küçük örnekler için ortalamanın güvenirlik sınırları, sonuçların sunulması
6 6- Rastgele ve sistematik hataların sonuca yansıtılması
7 7- Anlamlılık testleri, deneysel bir değerin bilinen bir değerle kıyaslanması, iki örneğin ortalamalarının kıyaslanması, eşleştirilmiş örnekli t-testi, tek-taraflı ve iki-taraflı testler, standart sapmaların kıyaslanması için F-testi
8 8- Sınır dışı değerler, varyans analizi, çok sayıda ortalamanın kıyaslanması
9 9- Kikare testi, dağılımın normal olup olmadığının test edilmesi, örnekleme
10 10- Arasınav
11 11- Shewhart kartları, yeterlilik testleri ve işbirliksel yargılamalar
12 12- Instrümental analizde kalibrasyon grafikleri, regresyon ve değerlendirlmesi
13 13- Regresyon doğrusunun eğim ve kaymasındaki hatalar, tayin sınırlarının hesaplanması
14 14- Standart katma yöntemi ve uygulanması, iki yöntemin regresyon kullanılarak kıyaslanması
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 7 10 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2040198 Analitik sorunları ve genel hata kaynaklarını tartışabilir, Kantitatif analizde Hatalar ve hata Çeşitlerini bilir,
2 2040191 Sistematik hataların İncelenmesini bilir, istatistiksel hesaplamalarda hesap makineleri ve bilgisayar programlarını kullanabilir,
3 2040195 Ortalama, standart sapmanın hesaplanması, tekrarlanmış ölçümlerin dağılımı, Log-normal dağılımı bilir ve uygular, sonuçların sunulmasını bilir,
4 2040196 Rastgele ve sistematik hataların sonuca yansıtılmasını ve anlamlılık testlerini bilir.
5 2040197 Sınır dışı değerler, varyans analizi, çok sayıda ortalamanın kıyaslanmasını bilir.
6 2040190 Shewhart kartları, yeterlilik testleri ve işbirliksel yargılamaları bilir,
7 2040192 Instrümental analizde kalibrasyon grafikleri, regresyon ve değerlendirlmesini bilir.
8 2040193 Regresyon doğrusunun eğim ve kaymasındaki hatalar, tayin sınırlarının hesaplanmasını bilir:
9 2040194 Standart katma yöntemi ve uygulanması, iki yöntemin regresyon kullanılarak kıyaslanmasını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 85176 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 85177 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 85178 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 85179 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 85180 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 85181 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 85182 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 85183 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 85184 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 85185 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
7 3 4
8 4
9 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr