Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Halil Kütük *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Trost & Fleming "Comprehensive Organic Synthesis. Selectivity, Strategy, & Efficiency in Modern Organic Chemistry," 9 volumes, Pergamon Press, 1991. 2. L. A. Paquette "Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis," 8 volumes, J. Wiley & Sons, 1995 3. J. Fuhrhop, G. Penzlin "Organic Synthesis. Concepts, Methods, Starting Materials," Verlag Chemie, 1984. 4. E. L. Eliel, S. H. Wilen, L. N. Mander "Stereochemistry of Organic Compounds," J. Wiley & Sons, 1994.

Dersin İçeriği

Giriş, Yükseltgenmeler, İndirgenmeler, Koruyucu gruplar, C-C Bağ oluşumu, C=C Bağ oluşumu, C=C Bağ oluşumu, Halkalı bileşikler kimyası

Dersin Amacı

Lisansüstü seviyede organik reaksiyonların kavratılması ve sentez yöntemlerinin öğretilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Genel Bilgiler
2 Organik reaksiyonların elemanları ve sınıflandırılması
3 Nükleofilik-elektrofilik katılma reaksiyonları ve ayrılma (eliminasyon ) reaksiyonları
4 Stereokimya, Stereokimyasal İlkeler: enantiomerk ve diastreomerik ilişkiler
5 Konformasyon, sterik ve stereoelektronik etkiler
6 Orbital Teorileri; MOT, Hückel MOT, Pertürbasyon MOT
7 Reaksiyon mekanizmalarının tanımlanması
8 Yer değiştirme (sübstitüsyon) reaksiyonları
9 Reaktif ara ürünler
10 Ara sınav
11 İndirgenme reaksiyonları; NaBH4, LiAlH4, Clemmensen WolfKishner vb isim reaksiyonları
12 Yükseltgenme reaksiyonları;
13 Serbest radikalik reaksiyonlar
14 Heterohalkalı bileşikler
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 4 3 12
9 Problem Çözümü 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566655 Bu dersin sonunda öğrenciler: Organik kimyadaki ileri düzeydeki konular hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
2 1566656 Organik moleküllerin stereokimyası hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir
3 1566657 Organik reaksiyon mekanizmalarının detaylarını araştırmak için kullanılan metotlara genel bir bakış açısı kazanabileceklerdir
4 1566653 İleri organik tepkimeler hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir
5 1566654 Tepkime mekanizmalarını termodinamik ve kinetik açıdan irdeleyebileceklerdir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr