Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Assist. Prof. Dr. Hasan YAKAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. R.A. Y. Jones Physical and mechanistic organic chemistry Cambridge Un. Pres London, 2. Mechanism in Organic Chemistry, P. Sykes John Wiley & Sons Newyork

Dersin İçeriği

Yapı ve mekanizma, Kinetik çalışmalar, Lineer Gibbs Enerji ilişkileri, Asit ve Bazlar, Reaksiyon ortamları, Alifatik nükleofilik sübstitüsyon, Eliminasyon reaksiyonları, C=C çifte bağına katılma, Karboksilik esterlerin hidrolizi, Aromatik nükleofilik sübstitüsyon

Dersin Amacı

Yapı mekanizma ve reaktivite konusunda ileri bilgiler verme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapı ve mekanizma, 1.pdf
Kullanılan Kaynaklar-FİZ.ORG.KİMYA I.docx
2 Reaktif ara ürünler, sterokimyasal korelasyon 2.pdf
3 Kinetik çalışmalar; Hız eşitlikleri 3.pdf
4 Kinetik izotop etki 4.pdf
5 Lineer Gibbs Enerji ilişkileri; Hammett Eşitliği, Sigma ve Rho değerlerinin anlamı 5.pdf
6 Lineer olmayan Hammett grafikleri; mekanistik değişim, doğrusal konjugasyon 6.pdf
7 ndüktif ve mezomerik etkiler, sterik etki 7.pdf
8 Lineer Gibbs Enerji ilişkileri ve geçiş durumu çalışmalarıReaktivite -Seçicilik ilişkisi 8.pdf
9 Arasınav arasınav.pdf
10 Asit ve Bazlar; asit ve baz kataliz, asit fonksiyonları 10.pdf
11 Reaksiyon ortamları; Solvasyon, 11.pdf
12 Reaksiyon mekanizmasına çözücü etkisi, Çözücü kinetik izotop etki, 12.pdf
13 Karboksilik estrelerin hidrolizi 13.pdf
14 FİNAL SINAVI FİNAL.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 25 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1432287 Yapı ve reaktivite arasındaki ilişkiyi kavrar
2 1432295 Organik reaksiyonların kinetiği hakkında bilgi sahibi olur
3 1432301 Lineer Gibbs serbest enerji eşitliklerini tanımlayabilir
4 1432349 Asidik ve bazik reaksiyon ortamlarının reaksiyon mekanizması ve ilerleyişi üzerine etkisini yorumlayabilir.
5 1512878 Karboksilik estrelerin hidrolizi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
2 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr