Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ders Notları 2- M. E. Brown, Introduction to Thermal Analysis, Chapmen and Hall, New York, 1988; 3- M.I. Pope, M.D. Judd, Differential Thermal Analysis, Heyden, London, 1980; 4- D. Dollimore, Complex Salts. In Differential Thermal Analysis; R. C. Mackenzie, Ed.; Vol. I, London, 1970.

Dersin İçeriği

Genel Termik Analiz Teknikleri; Yardımcı Teknikler; Termik Olaylar; Katıların Bozunması; Çift Tuzların Termik Bozunması; Koordinasyon Bileşiklerinin Termik Bozunması; Komplekslerin Yapısı ve Termik Kararlılık; Reaksiyon Kinetikleri; Heterojen Reaksiyonlar; Diferansiyel Metotlar; İntegral Metotlar; Kinetik Uygulamaları; Termik Bozunma Kinetiklerinde Bilgisayar Programlarının Kullanımı.

Dersin Amacı

Katıların Termik Bozunması ve Bozunma Kinetiği Konusunda Detaylı Bilgi Edinilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Termik Analiz Teknikleri
2 Termik Analiz Tekniklerinin Uygulama Alanları
3 Yardımcı Tekniklerin Kullanımı
4 Termik Olaylar
5 Katıların Termik Bozunması ve Termik Kararlılık
6 Çift Tuzların Termik Bozunması
7 Kompleks Tuzların Termik Bozunması
8 Kompleks Tuzların Termik Bozunması
9 ARASINAV
10 Termokromizim
11 Acesülfam-metal kompleksleri
12 Katı-faz reaksiyonlarıyla yeni kompleks oluşumu
13 Reaksiyon Kinetikleri
14 Reaksiyon Kinetiklerinin Uygulamaları ve Bilgisayar Programları
15 Yarıyılsonu Sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1601430 Genel Termik Analiz Metotlarının esasını bilir
2 1601427 TG, DTG, DTA ve DSC metotlarının esasını bilir ve eş zamanlı termik analiz eğrilerini açıklar
3 1601428 Termik Analiz Metotlarının uygulama alanlarını bilir
4 1601431 Genel termik olayları tanımlar ve termik bozunma mekanizmalarını bilir
5 1601426 Termik bozunma mekanizmalarının aydınlatılmasında yardımcı tekniklerin kullanımını bilir
6 1601429 Termik bozunma verilerinden kinetik değişkenleri hesaplar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr