Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ömer ANDAÇ, Prof. Dr. Müberra ANDAÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Advanced Excel for scientific data analyisis, ISBN: 0-19-517089-X [2] İleri Excel Kullanımı, ISBN:975-8326-66-X [3]Kimyacılar için Pratik Hesap, Dr. Okyay ALPAUT, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. [4]Analitik Kimyacılar İçin İstatistik ve Kemometri, Prof. Dr. James Miller, Dr. Jane Miller, Çevirmen: Prof.Dr. A.Uyanık.

Dersin İçeriği

Hesap tabloları, grafik, istatistik, fruer dönüşümü, matlab

Dersin Amacı

Öğrenciye, hesap tablosu mantığının ve istatistik temellerinin verilmesinden sonra, öğrencinin elde etttiği verileri farklı bilgisayar programları kullanarak(Matlab, Excel, SPSS, Minitap, PLS) değerlendirmesi ve kemometrik yaklaşımlarla verileri değerlerdirmesini sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hesap Tabloları https://www.youtube.com/watch?v=7Q2C9MB-YH4
2 2-D ve 3-D grafikler
3 Veri Analizi araçları
4 İçe ve dışa veri aktarımı
5 Formüller ve Fonksiyonlar
6 Formüller ve Fonksiyonlar
7 lineer en küçük kareler metodu
8 Lineer olmayan en küçük kareler metodu
9 Ara Sınav
10 Fruier dönüşüm
11 SPSS, Minitab kurulumu ve veri girişi
12 Matlab ve eklentileri
13 Matlab ile PLS, ANN
14 Matlab ile Bulanık kümeleme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
4 Quiz 5 50 1
24 Seminer 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
2 Final Sınavı 1 20 1
35 Quiz 2 20 1
42 Seminer 1 10 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 7 5 35
24 Seminer 2 15 30
27 Makale Yazma 1 50 50
28 Makale Kritik Etme 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1601371 Hesap tablosu kullanma yeteneğini arttırır
2 1601373 Yaygın kullanılan Minitab ve SPSS gibi istatistik programlarını temel düzeyde kullanır.
3 1601374 Temel düzeyde Matlab kullanır, eklenti ekleyebilir, temel düzeyde kod yazabilir
4 1601372 PLS, ANN ve Bulanık kümeleme hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4
2 5 4 4 5 4 5 5 1 3 4
3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4
4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr