Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi HASAN YAKAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kitap / Malzeme / Kaynak Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler , Gazi Kitabevi Prof. Dr. Ender Erdik 2. Principles of instrumental analysis / Douglas A. Skoog, F. James Holler, Timothy NMR Spektroskopisi, M BALCI, 2004 Gündüz, T. 2000; Enstrümental Analiz, Gazi Kitabevi, ANKARA Skoog, W., Holler, C. 2004; Analitik Kimya Temel İlkeler, Türkçe Çeviri, Ed. Esma KILIÇ, H. YILMAZ, 8. Baskı, Bilim Yayıncılık, ANKARA http://www2.chem.umd.edu/nmr/reference/isotope_solvent.pdf

Dersin İçeriği

Spektroskopinin tanımı ve sınıflandırılması, Elektromanyetik ışıma ve özellikleri, Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşim türleri, UV-vis Spektroskopisi, IR Spektroskopisi, H NMR Spektroskopisi, C NMR Spektroskopisi, Kütle- Spektroskopisi, UV-GÖR, IR, NMR ve Kütle- Spektroskopisi ile yapı analizi.

Dersin Amacı

Temel spektroskopik yöntemler hakkında bilgileri vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spektroskopinin tanımı ve sınıflandırılması spektroskopi giriş.pdf
Kullanılan kaynaklar.docx
2 UV-vis Spektroskopisi uv vis 1.xps
3 UV-vis Spektroskopisi uv vis 2.xps
4 UV-vis Spektroskopisi uv vis 3.xps
5 IR Spektroskopisi IR 1.xps
6 IR Spektroskopisi IR 2.xps
7 IR Spektroskopisi IR 3.xps
8 arasınav arasınav.docx
9 H NMR Spektroskopisi H NMR 1.xps
10 H NMR Spektroskopisi H NMR 2.xps
11 C NMR Spektroskopisi C NMR 1.xps
12 C NMR Spektroskopisi C NMR 2.xps
13 YAPI ANALİZİ ÖRNEK ÇÖZÜMLER 1.xps
14 YAPI ANALİZİ ÖRNEK ÇÖZÜMLER 2.xps

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 5 77
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528435 Spektroskopinin tanımı ve sınıflandırılmasını bilir.
2 1528436 Elektromanyetik ışıma ve özelliklerini bilir.
3 1528437 UV-vis, IR ve NMR Spektroskopisi hakkında bilgi sahibi olur.
4 1528438 UV-GÖR, IR, NMR ve Kütle- Spektroskopisi ile yapı analizi yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5
2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5
3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5
4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr