Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Şeker Fatma Aygün *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1] Enstrümental Analiz İlkeleri, Skoog, Holler, Nieman, Bilim Yayıncılık, Ankara, Çeviri Editörleri: E. Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz. [2] Handbook of Capillary Electrophoresis James Landers, CRC press

Dersin İçeriği

Kapiler elektroforezin gelişim tarihçesi, elektroosmotik akış, elektroforetik sürecin tanımı, kapiler kuşak elektroforez, analit mobilitesi, kapiler özellikleri, hazırlanması, koşullandırılması, ayırmada göz önüne alınan parametreler, tampon çözeltilerin seçimi, kapiler elektroforez türleri, miseller elektrokinetik kromatografi, yöntem geliştirilmesi

Dersin Amacı

Bir ayırma tekniği olan kapiler elektroforez konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, yöntemin kuramını öğrenilmesi ve uygulayabilir hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kapiler elektroforezin gelişim tarihçesi
2 Kapiler elektroforezin genel prensipleri
3 Elektroforetik sürecin tanımı
4 Elektroosmotik akış, elektroosmotik akım profili
5 Ayırmaya etki eden faktörler
6 İyon mobilitesi, çözelti pH'ı
7 İyonik kuvvet, elektrolit ilave maddeleri
8 Voltaj kaynağı, alan şiddeti, elektroforetik mobilite elektrolit konduktivitesi, elektrodlar
9 ARASINAV
10 Kapiler kolonlar : Kolon iç yüzeyi kaplama yöntemleri.
11 Ayırma parametreleri: göç zamanı, zon genişlemeleri, teorik plato sayısı, resolusyon
12 Enjeksiyon yöntemleri; hidrodinamik enjeksiyon, elektrokinetik enjeksiyon, örnek matriks etkisi
13 Deteksiyon yöntemleri: UV, floresan, mass, dolaylı deteksiyon
14 CE ile kantitatatif analiz yöntemleri. Kapiler zon elektroforez. Misel elektrokinetik kromatografisi
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 14 5 70
24 Seminer 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1409126 Elektroforezin prensiplerini bilir.
2 1410822 Kapiler elektroforez ile yöntem geliştirebilir
3 1399200 Kapiler elektroforezin üstünlüklerini açıklar.
4 1414146 Ayırma tekniklerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
2 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5
3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5
4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr